Hesperian Health Guides

Toplumsal kuruluşlar oluşturmak

Doğal kaynakların adil ve eşit kontrolü demek doğal kaynakların kullanılması ve paylaşılması konusundaki kararlara herkesin katılması demektir. Adil ve eşit kontrolün çok değişik türleri vardır ama hepsinin temelinde insanların değişim için çalışmak üzere eğitilmeleri ve örgütlenmeleri yatar.

Çevre sağlığı daima tüm toplumun işidir. Herkes toplum olarak paylaştıkları kaynakları korumak için birlikte çalışmalıdır. Uzun süre birlikte çalışmak için insanlar genellikle bir çeşit grup ya da kuruluş kurarlar.

Ekvador’da kolera salgını yayılmaya başladığında, Salud para el Pueblo adlı kuruluş farkındalık oluşturmak ve insanların korunmasını sağlamak için halk sağlığı komiteleri oluşturdu. Kolera salgınına daha iyi bir cevap oluşturabilmek için, halk sağlığı komiteleri bilgi (rehidratasyon içeceği yapımı) ve hizmet (yeni tuvaletler ve su sistemleri inşa etme) sundu. Ayrıca bir klinik işleterek ve okullarda, parklarda ve evlerde sağlık eğitimi vererek toplumlarını sağlam ve sağlıklı hale getirdiler.

a man speaks

Her köyde bir sağlık gönüllüleri komitesi kuruldu, onlar hangi sağlık sorunlarını çözmenin daha önemli olduğuna karar verdiler.

Ve diğer insanlara çevre sağlığı gönüllüleri ve geri dönüşüm programı gibi gruplar ve kuruluşlar oluşturma ilhamı verdiler. Salud para el Pueblo para, mühendislik becerisi, ilaç ve diğer kaynakları sağlamak için başka toplumlardaki kuruluşlarla da işbirliği yaptı. Bu kaynakların köylülerce yönetilmesine ve kullanılmasına özen gösterildi. Topluluklar programı genişletmek için planlama ve karar alma sürecine de katıldılar.

Hükümet vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamadığı zaman halk sağlıklı bir gelecek inşa etmek için Salud para el Pueblo gibi kuruluşlar kurmalıdır. Sıklıkla, insanlar organize olmaya başlayınca hükümet de sorumluluklarını yerine getirmeye başlar.

Erkeklerin ve kadınların; işçilerin, çiftçilerin, ormancıların ve marabaların; sanayicilerin, arazi ıslah edenlerin ve diğerlerinin farklı kaynaklara ihtiyaç duymaları toplumunuzda ve kuruluşunuzda çatışma doğurabilir. Bazen sorunlar kısa dönemde geçim için gerekli ihtiyaçlar ve uzun dönemde sağlık için gerekli ihtiyaçların dengelenmesi örneğinde olduğu gibi özellikle zor olabilir. Bu farklılıkları fark etmek ve çatışmaları dindirmeye çalışmak zor olduğu için güçlü toplumsal kurumlar kurmak sıklıkla çok zaman alır. Uzun süre sağlıklı olmayı bir hedef haline getirmek ve herkesin bu hedefi gerçekleştirmek için birlikte çalışması için yöntemler bulmak, derin uyuşmazlıkları çözmeye ve kamu yararını korumak için güçlü kuruluşlar kurmaya yardımcı olur.


This page was updated:03 Ara 2021