Hesperian Health Guides

Sunuş

Sağlık açısından “çevre”nin öneminin giderek daha çok gündeme geldiği bir dönemde Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi olarak çevre sağlığı konusuna duyarlı herkese, özellikle de bu konuda halka yönelik çalışmalar yapan gönüllülere yol gösterecek bir kitaba ihtiyaç olduğunu fark ettiğimizde hummalı bir arayışa giriştik. Bu arayış sırasında Hesperian Vakfı’nın hazırladığı “Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi”ne ulaştığımızda aradığımızı bulduğumuza karar verdik.

Hemen irtibata geçtiğimiz Hesperian Vakfı yetkilileri kitabın Türkçe’ye kazandırılması için desteklerini esirgemediler. Oldukça kapsamlı olan kitabın eksiksiz çevrilmesine çabaladık. Bununla birlikte ülkemizde görülmeyen bazı enfeksiyonlarla, yine ülkemizde büyük ölçüde çözülmüş olan tuvalet sorunuyla ilgili teknik bilgiler içeren bölümleri çıkardık. Başlangıçta, özellikle illüstrasyonlarda bazı uyarlamalar yapmayı planlamıştık, ama daha sonra bu işlemin hem maddi anlamda ciddi bir yük getireceğini hem de kitabın okuyucuya ulaştırılmasını geciktireceğini fark ederek bundan vazgeçtik. Okuyucunun bu eksikliği hoş göreceğini umuyoruz.

Kitabın orijinalindeki konsept bu kitabın zaman içinde yenilenmesi, adeta canlı bir organizma gibi olmasıdır. Biz de aynı düşünceyle zaman içinde ortaya çıkacak değişiklikleri, imkanlarımız elverdiğince yapacağımız uyarlamaları ve okuyucudan gelecek katkıları içeren yeni bir baskıyla ilk fırsatta tekrar sizlerle buluşmayı istiyoruz.

Kitabın çevirisi ve yayına hazırlanması sürecindeki değerli katkıları nedeniyle Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi gönüllüleri Dr. Oktay Sarı’ya, Dr. Fatih Kara’ya, Dr. A. Savaş Çilli’ye, Biyolog Bülent Keskin’e, yayıncı Sinan Ünaldı’ya ve Osman Özkan’a, sabırları için eşim Gülgün’e ve çocuklarım Mücahid, Alperen ve Emre’ye teşekkür ediyorum. Onların katkıları ve sabırları olmasaydı elinizdeki bu kitap da olmazdı.

Prof. Dr. Nazmi Zengin


This page was updated:03 Ara 2021