Hesperian Health Guides

Telif hakkı

Bu bölümde:

Topluluk için Çevre Sağlığı Rehberi

Authors: Jeff Conant ve Pam Fadem

Hesperian Health Guides, Berkeley, California, USA

Copyright © 2008, 2012 by Hesperian. All rights reserved.
First edition: May 2008
First update: 2012
Printed in Canada on recycled paper
ISBN: 978-0-942364-56-9

Tr EHB logo.PNG

Çeviri: N. Zengin
Baskıya hazırlık: M. Sinan Ünaldı
Kapaktaki resim: Ferdi Rizkiyanto
Yapım: Medyator Yayıncılık / Ankara
Baskı: Damla Ofset / Konya
Basım tarihi: Eylül 2011


Tüm Telif Hakları Saklıdır
Hesperian Foundation © 2008
Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi 2011
Medyator Yayıncılık
İngilizce Birinci Baskı: Mayıs 2008
Türkçe Birinci Baskı: Eylül 2011
ISBN: 978-605-5404-01-7

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Conant, Jeff.
A community guide to environmental health / by Jeff Conant and Pam Fadem.
p. cm.
Includes bibliographical references and index.
     Summary: “Covers topics: community mobilization; water source protection, purification and borne diseases; sanitation; mosquito-borne diseases; deforestation and reforestation; farming; pesticides and toxics; solid waste and health care waste; harm from mining and oil extraction. Includes group activities and appropriate technology instructions.”
ISBN 978-0-942364-56-9 (alk. paper)
     1. Environmental health--Popular works. 2. Community leadership. I. Fadem, Pam. II. Title.
RA566.C666 2008
362.196’98--dc22
2008015042

Hesperian Foundation, illüstrasyonlar dahil, bu kitabın tamamının ya da herhangi bir bölümünün kopyalamasını, çoğaltılmasını ya da yerel ihtiyaçlara uyarlanmasını, ücretsiz ya da kar sağlamayacak biçimde dağıtılmak kaydıyla teşvik etmektedir. Bu kitabın tamamını ya da herhangi bir bölümünü ticari amaçlarla kopyalamak, çoğaltmak veya yerel ihtiyaçlara uyarlamak isteyen kişi ya da kuruluşlar Hesperian Foundation’ndan izin almalıdırlar.

Kitabın ya da herhangi bir bölümünü çevirisine veya uyarlamasına başlamadan önce lütfen Hesperian Foundation’la ilişki kurarak içeriğindeki güncellemelerden, daha önce çeviri yapılıp yapılmadığından haberdar olunuz. Bu kitabın metinlerini ya da illüstrasyonlarını kullandığınızda lütfen bir kopyasını.

Hesperian Health Guides
2860 Telegraph Ave
Oakland, CA 94609 • USA
www.hesperian.orgThis page was updated:31 Oca 2024