Hesperian Health Guides

Pestisidler çevreye zarar verir

Pestisidler sadece insanlara ve haşerelere değil çevredeki tüm canlı ve cansız nesnelere zarar verirler.

Pestisidler yedikleri, içtikleri ve soluduklarında hayvanları zehirler, tıpkı insanları zehirledikleri gibi. Pestisidler onları alan hayvanın vücudunda birikir. Büyük hayvanlar küçükleri yedikçe depolanan zehir önemli miktarlara ulaşabilir.

A woman speaks.
Bir gün pamuk tarlasındaki karıncaların üzerine endosulfan sıktım. Sonra bir kurbağa ölen karıncaları.
Bir baykuş aniden kurbağaya saldırdı ve bir ağacın dalına konarak onu yedi. On dakika sonra baykuş düştü ve öldü.

Pestisidler toprağı canlı ve verimli kılan besinleri üreten böcekleri, solucanları, mantarları ve bakterileri öldürerek toprağı zehirler.

Pestisidler akıntılara karıştıklarında suyu zehirler. Balıkları öldürebilir, suyu içen insan ve hayvanlara zarar verebilir.

Pestisidler rüzgarlarla savrularak havayı zehirler. Pestisidler kullanıldıkları yerden kilometrelerce uzağa gidebilirler.

Haşereler pestisidlere dirençli
hale nasıl gelir?

Pesticide spraying over many dead and a few live insects on a leaf.
Pestisidler çoğu haşereyi öldürürler ama bazıları

sağ kalır, çünkü onlar dirençlidir.

Pesticide spraying over a few live insects on a leaf
Sağ kalan haşereler daha dirençli haşereler doğurur.
Pesticide spraying over many live insects on a leaf.
Kısa süre sonra, bütün haşereler direnç kazanırlar ve artık pestisidler etkisiz hale gelirler.

Pestisidlere karşı direnç gelişmesi

Her zaman, çok güçlü olmaları ya da vücutlarında pestisidleri engelleyen kimyasallar bulunması nedeniyle ilaçlamayla ölmeyen bir miktar haşere vardır. Bunların neslinden gelen haşereler de aynı biçimde güçlü olurlar ve pestisidlerden etkilenmezler. Buna pestisid direnci denir. Her geçen gün daha fazla haşere dirençli olarak doğmaya başlar ve sonuçta eskiden etkili olan kimyasallarla yok edilemeyen bir haşere topluluğu ortaya çıkar.

Pestisid üreticileri haşereleri öldürmek için yeni ya da daha güçlü pestisidler üretirler. Çiftçiler her sezon daha fazla para ödeyerek yeni kimyasallar satın alırlar. Her yıl çevre daha fazla kimyasalla zehirlenir, daha fazla haşere dirençli hale gelir ve pestisid şirketleri daha fazla para kazanırlar.

Pestisidler birkaç sezon haşereye bağlı ürün kayıplarını azaltmakla birlikte uzun dönemde insanları, hayvanları, toprağı ve suyu zehirlerler. Uzun dönemde bu işten karlı çıkan tek taraf pestisdleri üreten ve satan şirketlerdir.

Pestisidler yararlı böcekleri öldürür

Tüm böcekler haşere değildir. Çok sayıda böcek çiftçilere yararlıdır. Arılar bitkilerde tozlaşmayı sağlar ve bal üretirler. Uç uç böcekleri ürüne zarar veren haşerelere saldırır. Tarlalarda “haşere”den çok daha fazla sayıda yararlı böcek vardır. Ancak pestisidler genellikle “iyi” ya da “kötü” ayrımı yapmadan bütün böcekleri öldürür.

Örneğin, bir tarla afidleri yok etmek için ilaçlandığında, zehir afidleri yiyen örümcekleri ve uç uç böceklerini de öldürür. Örümcekler ve uç uç böcekleri ortadan kalktığı için daha fazla afid ortaya çkar.This page was updated:03 Ara 2021