Hesperian Health Guides

Pestisid kullanımına bağlı zararların azaltılması

Pestisidlerle çalışıyorsanız onları çok dikkatli kullanın. İster çiftçi, ister işçi olun kendi sağlığınıza, diğer insanların sağlığına ve çevrenize sahip çıkın. Kendinizi ve çevrenizdekileri korumak için:

 • Pestisid kullanmadan haşere kontrolü sağlayın (bkz Bölüm 15 ve 17).
 • Yalnız başınızayken pestisid uygulamayın.
 • Pestisidi sadece etiketinde belirtilen ürün ve amaç için kullanın.
 • Mümkün olan en az miktarı kullanın. Çok, daha iyi demek değildir.
 • Farklı pestisidleri birbiriyle karıştırmayın.
 • Pestisidleri vücudunuzdan ve diğer insanlardan uzak tutun.
 • Pestisidleri su kaynaklarından uzak tutun.
 • Rüzgarlı, yağmurlu ya da yağmur yağacak gibi havalarda pestisidleri kullanmayın.
 • Elbiselerinizin vücudunuzu tamamen örttüğünden emin olun.
 • Pestisidleri ellediğinizde gözlerinize, yüzünüze ve boynunuza temas etmeyin.
 • Yemeden, içmeden ya da yüzünüze dokunmadan önce ellerinizi yıkayın.
 • Altında pestisidlerin birikmemesi için el ve ayak tırnaklarınızı kısa kesin.
 • Koruyucu elbise ve malzeme kullanın.
 • İlaçlanan tarlalara güvenli hale gelinceye kadar girmeyin.
 • Pestisidleri kullandıktan sonra iyice yıkanın.
In a sunny field, a man and woman wearing protective clothing speak.
Bu sıcakta bunları nasıl giyelim!
Evet rahat değil, ancak koruyucu elbiseleri giymezseniz zehirlenebirlisiniz.

Koruyucu elbiseler rahat olmayabilirler ancak hayatınızı kurtarabilirler.

Koruyucu elbiselerin daha rahat olabilmesi için ilaçlamayı sabah erken saatlerde ya da öğleden sonra geç saatlerde yapın. Sıcak çarpmasına karşı gölgede dinlenin ve bol miktarda temiz su için koruyucu sağlık bkz Where There Is No Doctor.

A man's backpack sprayer drips as he sprays a field.

Tarlalarda çalışırken

Aletlerinizin uygun biçimde çalıştığından emin olun.

Aletleri kullanmadan önce güvenlik açısından kontrol edin. Pestisid ilaçlama makinelerinin hasarlı olmadığından ve kaçak yapmadığından emin olun. Kırık ya da çatlak bir sırt püskürtücüsünü ya da yırtık eldivenleri kullanmayın. Respiratörünüz varsa her gün filtrelerini değiştirin. Respiratör kullanmadan pestisidleri solumanız sağlığınızı etkiler.

Çoğu çiftçiler ve tarım işçileri yeterli koruyucu malzemeye sahip değildir. Pestisid kullanımının güvenli olmamasının en önemli nedenlerinden biri budur.
A woman holding a respirator speaks.
Gaz maskeleri ve eldivenler erkeklerin ölçülerine göre üretiliyor. Gençlerin ya da kadınların bedenlerine uymuyorlar. Kadınlar da erkekler kadar pestisid kullanıyorlar, dolayısıyla onlar da koruyucu malzeme kullanmak zorundalar. Uygun olmayan malzemelerle uygun koruma olmuyor.

Çiftlik sahipleri yıkanma tesisatını sağlamalıdır

Çiftlik sahipleri pestisid kullanan tarım işçilerine kendilerini, elbiselerini, alet ve malzemelerini yıkamak için temiz su ile yeterli sabun ve uygun yer sağlamakla sorumludur.

A man washes his hands at an outdoor tap.

Sık sık ve iyice yıkanın

Yemek yemeden, sigara içmeden, bir şeyler içmeden, sakız ya da tütün çiğnemeden, gözünüze, burnunuza ve ağzınıza dokunmadan ve tuvalete gitmeden önce ellerinizi su ve sabunla yıkayın.

İşiniz bitince, önce el ve ayak tırnaklarınızın altını temizleyin. Sonra tüm vücudunuzu sabun ve soğuk suyla yıkayın.

Pestisidlerle çalıştıktan sonra elbiselerinizi yıkayın

Pestisid zehirlenmesini önlemek için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri iş elbiselerinizi yıkamaktır. İş elbiseleri yıkanmadan giyilirse deri pestisidlere maruz kalır.

A man washes his clothes in a large bucket.
İş elbiselerinizi, diğer elbiselerinizden daima ayrı yıkayın.

İşten sonra, elbisenizi çıkarın ve yıkayacak kişiyi (bu kişi kendiniz olsanız bile) korumak amacıyla plastik bir torbaya koyun.

Temiz su ve sabun kullanın, elleriniz korumak için eldiven giyin. Pestisidle bulaşmış elbiseleri akarsularda yıkamayın. Asla sulama ya da drenaj kanallarında banyo yapmayın ya da bir şey yıkamayın. Elbiselere eldivensiz dokunmayın. Yıkama bittikten sonra ellerinizi yıkayın.

Kirli suyu su kaynaklarından uzak alanlara dökün. Her defasında az miktarda çamaşırı pestisidin rengi ya da kokusu kaybolana kadar tekrar tekrar yıkayın. Ayakkabıları, eldivenleri ve şapkaları da su ve sabunla yıkayın.

Elbiselerinizi pestisidlerin püskürtüldüğü yerlerden uzakta kurutun. Pestisidler uçaktan uygulandığı ya da yakın çevrenize püskürtüldüğünde elbiselerinizi dışarıda kurutmayın.

Diğer çamaşırları yıkamadan önce leğeni temiz su ve deterjanla temizleyin.

İş elbiselerinizi diğer elbiselerinizden ayrı olarak saklayın.

A label with a skull and crossbones reading "Danger, Pesticides, Do Not Enter Until March 16, 08.

İlaçlamadan hemen sonra tarlalara girmeyin

Spreyler kuruyana ve tozlar çökene kadar tarlaya girmeyin. Hangi pestisidlerin kullanıldığını belirleyin ve güvenli olana kadar tarlaya girmeyin. İlaçlamadan ne kadar sonra güvenli biçimde tarlaya girilebileceğini öğrenmek için pestisid etiketine bakın.

Pestisidlerin saklanması

Pestisidler güvenli ve kuru yerlerde saklanmalıdır. Pestisidler uzun süre saklanırsa kutularından dışarı sızma olabilir. Pestisidlerin depolandığı yerlerin çevresinde kedi, kuş ya da diğer hayvanların ölüsüne rastlanması sıklıkla kimyasalların taban suyuna bulaşmaya başladığının ilk belirtisidir.

Pestisidleri uygun kaplarda saklayın

Hayvanların yemliklerine ya da su içtikleri kovalara, yalaklara pestisid koymayın. Pestisid kaplarını sıkıca kapalı ve dik durumda tutun. Çatlak, yırtık, kaçak ya da ıslak noktalar gelişip gelişmediğini düzenli olarak kontrol edin.

Pestisid kaplarını etiketleyin

A skull and crossbones.

Illustration of the below:A woman drinks from a container labelled with a skull and crossbones which has been crossed out with a large x.
NUMARA!
Pestisid kaplarını asla içme ya da yıkama suyu taşımak için kullanmayın.

Az miktarda pestisid satın alıyorsanız onları koyduğunuz kabın üstüne pestisidin adının ve “tehlikeli” anlamına gelen bir resmin, örneğin kuru kafa ve kemik, bulunduğu bir etiket yapıştırın. Bu kapları başka bir şey için kullanmayın.

Pestisidleri çocukların erişemeyeceği yerlerde, kilitli bir dolapta, gıdalardan ve yemlerden uzakta saklayın.

Pestisidleri dikkatle taşıyın

Pestisidleri naklederken, kamyonun arkasına ya da arabanın bagajına koyun. Kapları hareket etmeyecek ya da devrilmeyecek biçimde bağlayın. Pestisidleri gıda sepetlerinde ya da başınızın üstünde, omzunuzda taşımayın. Çocukların pestisidleri satın almasına ya da taşımasına izin vermeyin.

Boş pestisid kaplarını güvenli biçimde bertaraf edin

Pestisid kaplarını içme, yıkama, gıda saklama ya da başka bir şey için kullanmayın. Plastik pestisid poşetlerini yağmurluk olarak ya da başka bir amaçla kullanmayın. Boş pestisid kaplarını başkalarının kullanmasını engellemek için delmek ve sonra gömmek en iyi yaklaşımdır.

A man wearing protective clothing fills a backpack sprayer from a container of pesticide.

Pestisid karışımını hazırlarken ve doldururken

Koruyucu elbise giyin

Pestisid karışımını hazırlarken ve püskürtücüye doldururken normal olarak giydiğiniz koruyucu elbiselere ek olarak koruyucu gözlük takın, lastik eldiven ve önlük giyin.

ÖNEMLİ Pestisidleri asla ellerinizle karıştırmayın.

Dikkatli olun

Scissors.
SADECE
PESTİSİDLER
İÇİN

Pestisid torbalarını keskin bir bıçak ya da makasla açarak etrafa dökülmemesini sağlayın. Bu işte kullanılan bıçak ya da makası işaretleyin, iyice yıkayın ve sadece pestisidler için kullanılmak üzere saklayın.

Pestisidlere su eklerken, su hortumunu asla doğrudan pestisid karışımının içine sokmayın. Su içme ya da temizlik için kullanılan hortumları temiz tutun.

Ölçü için direktiflere riayet edin. Etikette belirtilen miktarı kullanın. Aletleri ve malzemeleri asla su yollarının ya da içme suyu kaynaklarının yakınında doldurmayın, karıştırmayın, temizlemeyin!

Pestisidleri ağzınızdan uzak tutun

Tıkanmış bir hortum başını açmak için, meşrubat çubuğundan doğru üfleyin. Unutup tekrar ağzınıza alma tehlikesine karşı hortuma değen ucu işaretleyin. Pestisidleri aplikatörlerden çekmek, pestisidleri ya da yakıtları bir kaptan diğer kaba nakletmek için asla sifonu ağzınızla başlatmayın. Zehiri solumamak için daima dikkatli olun.

Pestisidlere ya da pestisid bulaşmış tanelere dokunmayın ya da bunları tatmayın. Dikkatlice yıkamadıkça tarlalardan hiç bir şey yemeyin.

Pestisidleri karıştırırken ya da uygularken yemeyin, içmeyin, sigara kullanmayın. Gıda, sakız, sigara gibi şeyleri pestisidlerle ilaçlanmayan alanlarda kapalı kaplar içersine bırakın. Tütün ve gıdalar pestisidleri emerler, bu nedenle çalışırken onları yanınızda taşımayın.

Pestisidler dökülürse

Dökülen pestisidleri temizlemeden önce, kendinizi, etrafınızdaki insanları ve su kaynaklarını korumaya alın. Temizlik işi için sizden başka eğitim almış kişi(ler) varsa onları yardıma çağırın. Döküntüleri temizlerken daima koruyucu elbise giyin. (Pestisidlerin ve diğer dökülmüş kimyasalların temizlenmesi için bkz Ek A.)This page was updated:03 Ara 2021