Hesperian Health Guides

Bölüm 9: Su havzalarını koruma


HealthWiki > Topluluk için Çevre Sağlığı Rehberi > Bölüm 9: Su havzalarını korumaPeople at a meeting observe as 2 women show a large drawing labeled "Our Watershed."

İster kırsal, ister kentsel alanda olun mutlaka bir su havzasındasınızdır. Su havzası yağmur ve kar sularının birleşerek dere, nehir, göl ya da sulak alan gibi tek bir su kütlesine dönüştüğü arazidir. Su havzasına yüksek yerlerdeki toprağın suyu kapıp aşağıya akıtmasından dolayı kaptaj da denir.

Su havzası kilometrelerce araziyi içine alacak kadar büyük olabildiği gibi sadece bir vadi kadar küçük de olabilir. Her büyük su havzasında çok sayıda küçük su havzaları bulunur.

Sağlıklı bir su havzası su kaynaklarını korur, ormanları, bitkileri ve yaban hayatı besler, toprağı verimlileştirir, kendine yeter toplulukların oluşumunu destekler. Su havzasında ağaçların ve çalıların kesilmesi, çöplerin depolanması ya da yolların, evlerin ve barajların yapılması gibi büyük ve ani değişiklikler su havzasına ve onu besleyen su kaynaklarına zarar verir. Bu, arazinin sağlıklı toplumu destekleme kabiliyetini etkileyerek sağlık sorunlarına, açlığa ve göçe neden olur. Su havzalarında suyun akışı, suyun ve arazinin geliştirilmesi ve kullanılması konusundaki değişiklikler için planlama yapmak gelecekteki sorunları önleyecektir.


This page was updated:05 Oca 2024