Hesperian Health Guides

Su akışının yönetimi

Suyun toprağa ya da suyollarına akmasına tahliye denir. İyi tahliye taşkın ve erozyon tehlikesini azaltır ve toprağın daha çok su emmesine yardım eder. Kötü tahliye ise toprakta erozyona ve durgun suya neden olur.

Tahliyeyi iyileştirmenin en iyi yolu yağmurdan sonra oluşan yüzey suyunu yavaşlatmak, yaymak ve toprağa emilmesini sağlamaktır. Bunun için:

right alt=Illustration of the below: Men use shovels to clean a drainage canal.
Tahliye kanallarının düzenli olarak temizlenmesi taşkınları ve hastalıkları önlemeye yardım eder.
left alt=Illustration of the below: Gutters hanging from the roof of a house channel runoff into containers.
Yağmur suyunu evde kullanılabilecek bir kaynak haline dönüştürün.


  • Çatılardan gelen yağmur suyunu sarnıçlarda ve tanklarda biriktirerek içme suyu olarak kullanın ya da havuzlara, tarlalara ve bahçelere yöneltin.
  • Yol kenarlarındaki bitki hayatını sürdürün ya da yollar boyunca tahliye kanalları yapın ve tıkanmamaları için temiz tutun.

Kasaba ve şehirlerdeki su havzaları

Bir kasaba ya da şehir kurulduğunda, su havzasındaki suyun akış yolunu değiştirir. Şehrin gelişmesi yağmur suyunun toprağa emilmesi yerine akıp gitmesini sağlayan yollar, kaldırımlar ve çatılar gibi sert yüzeyleri hakim kılar. Bu, suyun toplanmasına ve durağanlaşmasına, sivrisineklerin üreyecekleri yerlerin oluşmasına neden olur. Ayrıca sellere de neden olabilir.

Nüfus arttıkça ve sanayi geliştikçe su kirliği de artar. Kasaba ve şehirlerdeki sulak alanları ve nehir kenarlarını sağlıklı tutmak zor olabilir. Bu özellikle önemlidir, çünkü sulak alanlar kirli suyun birikmesini, bitkileri ve hayvanları kontamine etmesini ve insan sağlığına zarar vermesini önler.

Su havzasını korumak için:

  • Su kaynaklarını kirletmemeleri için insan atıklarını ve zehirli kimyasalları güvenli biçimde bertaraf edin.
  • Şehirlerdeki nehir kenarlarını, dereleri ve sulak alanları park olarak düzenleyin. Bazı topluluklar yol kenarlarında toplanan suyu kanalizasyona vermek yerine toprağa emdirmek için yol kenarlarına bahçeler yapmaktadır.
  • Tehlikeli taşkın alanlarında yaşayanlara belediyelerin güvenli evler sağlamaları için kampanya düzenleyin.
  • İşadamları ve sanayicilere atıklarının sorumluluğunu almaları için baskı yapın.
  • Belediyeler ve sivil örgütler yoluyla bölgesel planlama ve sürdürülebilir kalkınma çabalarına katılın.
People in a city neighborhood clear trash from a drainage ditch and storm drain.
Şehirler ve kasabalardaki su havzaları kolayca kirlenebilir, ancak korunmaları da mümkündür!This page was updated:03 Ara 2021