Hesperian Health Guides

Bölüm 7: Tuvaletler

Bu bölümde:


A woman walks a child to a sheltered pit toilet as a man pours water for a child to wash his hands.

İnsan atıkları (dışkı ve idrar) suyu, gıdaları ve toprağı mikrop ve parazitlerle kirleterek ciddi sağlık sorunlarına yol açar (bkz İshalli hastalıklar). Sağlık için bir gereklilik olan tuvalet inşası ve ellerin yıkanması insan atıklarının güvenli biçimde bertaraf edilmesi (sanitasyon) yoluyla mikropların yayılmasını önler.

İster tuvalet çukuru ya da insan atıklarını gübreye dönüştüren tuvalet (ekolojik sanitasyon), ister insan atıklarını suyla uzaklaştıran (lağım) tuvalet ya da başka bir tip tuvalet kullanılsın, ana hedef insan atığının içme suyunu, gıdaları ve ellerimizi kirletmesini önlemektir. Kullandıktan sonra ellerin yıkanmasına imkan veren bir tesisatın bulunması tuvaletin güvenli ve rahat olması kadar önemlidir. Güvenli tuvalet ve el yıkama insan atıklarındaki mikroplara bağlı hastalıkların çoğunu önleyebilir.

İyi inşa edilmemiş tuvalet ve lağım sistemleri hastalıkların ve yeraltı suyunun kirlenmesinin temel nedenidir. Temiz su sıkıntısı olduğunda, insan atıklarının suyun fazla kirlenmesine yol açmayacak biçimde bertaraf edilmesi daha da önem kazanır.This page was updated:05 Oca 2024