Hesperian Health Guides

Şehirler ve kasabalar için sanitasyon

Bu bölümde:


Şehirler ve kasabalarda, sağlık sorunları çok hızlı yayılır. Hükümetlerin, STK’ların ve diğer ortakların yardımı olmaksızın kalabalık şehirlerde ve kasabalarda sanitasyon hizmetlerinin iyileştirilmesi zordur. Bu kitap sadece bazı kuralları verecek ve olası çözümler hakkında düşünmeye yardımcı olacaktır.

Şehirlerde iyi sanitasyon hizmetleri verilmesinin önündeki ana engeller:

  • Fiziki. Sıklıkla, yerleşim yerlerinin sanitasyon ihtiyaçları yol, elektrik ve su gibi ihtiyaçlardan sonra ele alınır. Halbuki, şehir bir kere yapılanınca tuvaletler ve lağım sistemlerini planlamak ve inşa etmek çok zorlaşır.
  • İktisadi. Lağım sistemlerinin ve genel tuvaletlerin yapımı ve bakımı masraflıdır. Hükümet desteği az ise sanitasyon giderlerini karşılamak zordur.
  • Siyasi. Yerel yönetimler kayıt dışı yerleşimlere ve yoksul mahallelere hizmet götürmek istemeyebilirler. İnsanların kendi tuvalet ve lağım sistemlerini planlamalarını ve yapmalarını engelleyen kanunlar olabilir.
  • Kültürel. Şehirlerde yaşayan insanlar ve yöneticiler sıklıkla sulu tuvalet ve masraflı kanalizasyon sistemleri isterler; bu da daha sürdürülebilir ve ucuz seçenekler üzerinde anlaşmayı zorlaştırır.

Sağlıklı şehirler için yaratıcı çözümler

Sağlıklı şehirler için yaratıcı çözümler. Sanitasyon hizmetleri parklarla, şehir tarımıyla, kaynak geri kazanımıyla ve geri dönüşümüyle, ve temiz enerjiyle, ilişkilendirilirse şehirler daha sağlıklı ve yaşaması daha fazla hoş yerler haline gelirler. Belediyeler yaratıcı çözümler oluşturmak için yerel gruplarla birlikte çalışırsalar, sonuç daha temiz, daha sağlıklı şehirler olacaktır.

In a city, a woman leads her child after using a public toilet in a park.
Şehirlerde toplum sanitasyonu
A toilet shelter in a bed of reeds.

Yoff, uzun olmayan bir zaman önce, Senegal’in başşehri Dakar’ın hemen yakınında tipik bir Batı Afrika balıkçı köyüydü. Aileler yürüyüş yolları ve açık alanlarla birbiriyle irtibatlı mahallelerde yaşıyorlardı. Ancak Dakar büyüdükçe Yoff’u yuttu.

Yoff, uluslararası havaalanı ve çok sayıda otomobilin bulunduğu büyük bir şehrin parçası haline geldi. Kasaba büyüdükçe, birçok eve yapılan sulu tuvaletler lağımın biriktiği ve hastalıklara kapı araladığı açık çukurlara bağlandı. Diğer insanlar, tuvalet yaptıracak paraları olmadığından açıktaki kumluk alanları kullandılar. Ancak çok sayıda insan bir arada yaşadığı için bu durum hızla bir sağlık sorunu haline geldi.

Sanitasyon sorununu çözmek için kasaba kalkınma komitesi toplandı. İşe ellerindeki kaynaklara göz atarak başladılar: güçlü toplumsal ilişkiler, becerikli ustalar ve köy hayatını sürdürmeyi isteyen insanlar. Ayrıca toplum üyeleri ekolojik sanitasyon hakkında bazı yeni düşüncelere de sahiptiler.

Köydeki evler insanların toplanıp konuşabilecekleri açık alanlar etrafında kümelenmişti. Köy sakinlerinin çoğuyla konuştuktan sonra, komite bu açık alana orayı daha çekici hale getirecek bir sanitasyon sistemi kurmak için bir plan yaptı. Ev tuvaletlerini ve yeraltı lağım tanklarını teşvik etmek yerine toplu ekolojik sanitasyonu yeğlediler

Komite halkla birlikte idrar-ayıran kuru tuvaletler yapmak için çalıştı. Her tuvalet grubu bir mahalle tarafından kullanılacaktı. İdrar borularla sazlıklara akıtılacaktı. Dışkı, kurutulduktan sonra ağaçları gübrelemek için kullanılacaktı. Tüm bunlar köyü yeşillendirmeye yardımcı olacaktı.

Tuvaletlerin yapımı ve ortak alanların bakımı için yerel ustalar ve işçiler çalıştırıldı. Bu sanitasyon projesi sadece sağlık sorunlarını önlemekle kalmadı, Yoff halkının istedikleri gibi yaşamalarına da yardımcı oldu.


This page was updated:03 Ara 2021