Hesperian Health Guides

Sanitasyonu teşvik

Bu bölümde:

Bazı sağlık çalışanları bozuk sanitasyona bağlı sağlık sorunlarının ve ölümlerin sadece insanların kişisel alışkanlıklarını ya da temizlik konusundaki davranışlarını değiştirmeleriyle önlenebileceğine inanırlar. Ancak gündelik hayatta yüz yüze gelinen yoksulluk ya da temiz su kıtlığı veya tuvaletlerin iyi olmaması gibi şartlar değişmedikçe davranış değişikliğini teşvik etmek sıklıkla başarılı olmamaktadır. Ve davranışları değişmeyince, sağlıkları bozuk olduğu için insanlar suçlanmaya başlanmaktadır.

A large group of men and women meet outdoors.

Uzmanlar, suya ihtiyaç olmayan modern tuvaletler ya da masraflı lağım sistemleri gibi teknik çözümler önerebilirler. Ancak bu teknik çözümlerin başka yerlerde işe yaraması sizin toplumunuzun geleneklerine ya da şartlarına da uyacağı anlamına gelmez. Bu kitaptaki bazı tuvaletler bazı topluluklar için uygun olmayabilir. İnsanların kültürlerini, yaşama şartlarını ve gerçek ihtiyaçlarını anlamadan teknik çözümler önermek çözdüğünden daha fazla sorun çıkartabilir.

İnsanlar sağlıkları bozuk olduğu için suçlanırsa ya da yerel şartlara uymayan teknik çözümler teşvik edilirse kötü sanitasyona bağlı hastalıklar ortadan kaldırılamaz. Sağlığı uzun süreli olarak iyileştirmek için sağlık teşvikçileri ihtiyaçlarına, imkanlarına ve değişim arzularına dayanan çözümler geliştirmek için toplumdaki bireyleri dikkatle dinlemeli ve onlarla birlikte çalışmalıdır.


This page was updated:03 Ara 2021