Hesperian Health Guides

Acil durumlarda sanitasyon

Bu bölümde:

Savaşlara, doğal afetlere ve yerlerini değiştirmeye yol açan diğer nedenlere bağlı olarak her geçen gün daha çok insan acil durum şartlarında yaşamak zorunda kalmaktadır. Mülteci kampları gibi acil yerleşim yerlerinde sanitasyon birinci önceliktir.

Basit çukur tuvalet

A man squats to defecate in a trench. Basit çukur tuvaletler yerel malzemeler kullanılarak hızla yapılabilir. Her aile ya da küçük aile grupları için etrafı kapalı tek bir çukur açılması rahatlık sağlayacaktır.

Çukur tuvaletler yamaçların aşağı kısımlarında ve su kaynaklarından uzakta, ancak evlere insanların kullanmak için uzun mesafeler yürümek zorunda kalmayacağı kadar da yakın olmalıdır.

Çukur tuvalette basit çukura göre daha kolay kullanılmasını sağlayan ayak koyma yerleri bulunur. Çukur tuvalet olabildiğince derin (2 metreye kadar) olmalıdır, ancak çukur kazacak işçiler yoksa daha sığ da olabilir. Her kullanıcı işi bittikten sonra dışkının üzerini bir miktar toprakla kapatır. Çukur dolmak üzereyken üzeri toprakla tamamen kapatılır. Bitkiler ve ağaçlar zenginleşen topraktan yararlanırlar.

Mahremiyeti ve yağmurdan korunmayı sağlamak için çukurun üzerine taşınabilir bir kabin yapılabilir. Paravanlar bezden, kamıştan ya da elde hangi malzeme varsa ondan yapılabilir. Tuvaletlerin kadınlar ve çocuklar için mahrem ve güvenli olmasına özen gösterilmelidir.

EHB Ch7 page 113-2.png
Kısmen tamamlanmış çukur tuvalet kabini
El yıkama için tipi-tep
Çatı yağmurdan
korunmak için kapatılır
Tahta ya da plastik borudan hafif bir iskelet
Mahremiyet
sağlayan paravanlar
Taban döşemesi ve ayaklıklar


This page was updated:03 Ara 2021