Hesperian Health Guides

Kadınların ve erkeklerin ihtiyaçları farklıdır

Konu tuvalet kullanımı olunca kadınların ve erkeklerin farklı ihtiyaçları ve alışkanlıkları gündeme gelir. Kadınlarla kıyaslandığında, erkekler tuvalet ihtiyaçlarını toplum içinde ya da açık alanlarda gidermek konusunda daha rahattırlar. Kadınlar çocuklara bakma, su ve odun taşıma, yemek yapma ve temizlik gibi ev işlerini daha fazla yaparlar. Bu durum onların güvenli, temiz, rahat ve mahrem tuvaletlere erişimlerini etkiler.

As women wait at a bus stop, a man urinates against a nearby wall.
Kadınlarla kıyaslandığında, erkekler tuvalet ihtiyaçlarını toplum içinde ya da açık alanlarda gidermek konusunda daha rahattırlar.


Tuvaletleri kadınların ihtiyaçlarını akılda tutarak planlamak

A woman and girl at a toilet shelter.

Büyük ihtimalle ihtiyaçları karşılanamayacağı için kadınları sanitasyon planlamasının dışında tutmak sağlık sorunları açısından büyük riske sokar. Sanitasyon alanında yapılacak değişikliklerin herkesin sağlığını iyileştirebilmesi için erkeklerin kadınların ihtiyaçlarını akılda tutmaları şarttır.

Kadınların sırtlarına daha fazla yük yüklemeden sanitasyon planlamasına katılımlarını kolaylaştırmak için:

  • Toplantıları kadınların katılabileceği zamanlarda düzenleyin.
  • Kadınların davet edilmesini ve rahatlıkla konuşabilmelerini sağlayın.
  • Kadınların fikirlerini açıklamaları daha kolay olacaksa kadınlar için ayrıca toplantılar düzenleyin.
  • Karar verme gücünü paylaştırın.
If you teach a man, you teach one person. If you teach a woman, you teach a whole nation - African proverb.

Çocukları genellikle kadınlar eğitir ve bakarlar. Kadınların ihtiyaçları karşılanmadığı zaman çocukların ihtiyaçları da karşılanmamış olur. Evdeki ve toplumdaki sanitasyon planlamasına kadınlar da dahil edilmezse bunun zararını tüm toplum çeker.


Kadınların tuvalet kullanımı önündeki engellerin kaldırılması

Bu aktivite insanların kadınların güvenli ve sağlıklı tuvaletlere erişimlerini önleyen nedenler hakkında konuşmalarını sağlar. Hedef herkes için daha sağlıklı bir ortan oluşturnak için ne gibi değişiklikler yapılabileceğini belielemektir. Aktivite önce sadece kadınları bir araya getirecek biçimde düzenlenebilir.

Süre: 1- 1.5; saat

Malzemeler: Büyük resim kağıdı, kalemler, selobant

  1. Büyük bit kağıt üzerine tuvaletler hakkında cümleler yazın. Sonra bu cümleleri gruba sırayla okuyup üyelerin el kaldırarak hangilerine katılıp hangilerine katılmadıklarını söylemelerini isteyin. Her 'evet' bir sonra cümlenin yanına bir işaret koyun.

    İşte kullanabileceğiniz cümlelere bazı örnekler:
  2. illustration of the below; 5 women sit and discuss by wall with a large piece of paper reading: "Too far from my house. Safer to go in the bush. No way to wash after. The toilet is dirty and I am the person who must clean it. I do not want to be seen entering or leaving the toilet. Pregnant women are not permitted to use toilets. During monthly bleeding we are not permitted to use the toilets. The toilets are not safe for children."
  3. Her cümlenin yanındaki işaretlenenleri belirleyerek bunlar hakkında tartışma başlatın. Soruna ne yol açıyor? bu soruna bağlı olarak hangi hastalıklar gelişebilir? Durumu iyileştirmek için ne yapılabilir? Durumu düzeltmenin önündeki engeller neler?
  4. Herkesin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için hem erkekler hem de kadınlar tarafından yapılması gerekenleri kararlaştırarak aktiviteyi bitirin.

Tuvaleti daha kolay kullanılır hale getirme

A person holding onto a hand support made of sticks squats to defecate over a pot.

Tuvaletleri engelli çocuk ve erişkinlerin kullanımı için daha uygun hale getirmek için birçok yol vardır. İnsanlar ihtiyaçlarına göre farklı uyarlamalara ihtiyaç duyarlar, bu nedenle engelli insanları planlama sürecine dahil etmek en iyi yaklaşımdır. Herkesin ihtiyaçlarına karşılık vermek için çözümler bulmakta yaratıcı olun.

A toilet chair.
Ön kısma çıkarılabilir çubuk eklenebilir

Çömelmekte zorluk çekenler için basit el desteği ya da oturak yeterli olabilir.

Vücudunu kontrol etmekte zorluk çekenler için arka tarafa, yanlara ve bacaklara destekler koyun ve oturak kemeri takın.

Görmeyenlerin evden tuvalete erişiminde rehberlik etmesi için bir ip ya da çit kullanın.

Elbiselerini ayarlamakta zorluk çekenler için gevşek ya da elastik elbisler ayarlayın. Giyinmek için kuru ve temiz bir yer ayırın.

Oturmakta zorluk çekenler için hareketli merdivenler ve trabzanlar yapabilirsiniz.

Tekerlekli sandelyeye uyarlanmış tuvalet

illustration of the below:A woman in a wheelchair uses a toilet shelter.
tekerlekli sandalyenin sığabileceği büyüklükte kabin
yardım gerektiğinde ses çıkartabilecek zil ya da benzeri bir şey
oturmayı kolaylaştırmak için sırt desteği
tekerlekli sandalyeden tuvalete daha kolay geçebilmek için el tutacağı
tuvalet oturağı ve tekerlekli sandalye aynı seviyede
kolayca girilebilmesi için dışa açılan kapı
ipinden çekildiğinde kapanabilen kapı
tuvalete giden yol düzgün olmalı ve evden kolayca ulaşılmalıdır
Unutmayın, engeliler de diğer insanlar gibi mahremiyet ihtiyacı hissederler ve bu ihtiyaçları karşılanmalıdır.
A curtain with a sign reading "In Use."


This page was updated:03 Ara 2021