Hesperian Health Guides

Bölüm 20: Zehirli maddelere bağli zarari önleme ve azaltma


HealthWiki > Topluluk için Çevre Sağlığı Rehberi > Bölüm 20: Zehirli maddelere bağli zarari önleme ve azaltma


Bu bölümde:

Protesters carrying signs reading "Stop Pollution" and "I can't Breathe" demonstrate in front of a smoky factory.

Zehirli kimyasalların sağlığımız ve çevremiz üzerine zararlı etkileri hakkında bilgilerimiz arttıkça daha çok insan zararı önlemek ve eşyaları daha sağlıklı, daha sürdürülebilir biçimde üretmek için organize olmaya başladı.

İş adamları, hükümet liderleri ve bazı bilim adamları gelişme ve ilerlemenin bir bedeli olarak belli bir miktar riskin kabul edilebilir olduğunu (aksi halde elektrik, tıbbi hizmetler, ulaşım, bilgisayarlar ve benzeri şeylere başka türlü sahip olamayacağımızı söyleyerek zehirli kirliliğin tehlikelerini aklamaya çalışmaktalar. Ancak onların bize söylemedikleri şey bu yararlara insanlar ve çevre için daha güvenli yollardan ulaşabilmemizin mümkün olduğudur. Gereksiz riskleri kabul etmek yerine, zehirli kirliliği olabildiğince önleyecek, daha güvenli biçimde gıda, eşya ve enerji üretimini teşvik etmeyi seçebiliriz.


This page was updated:05 Oca 2024