Hesperian Health Guides

Zehirli maddelerden kaçınma ve zehirli madde kontrolü

Bu bölümde:

Zehirli kirliliğe maruziyeti önleme bir hareketi yapmadan ya da bir ürünü kullanmadan önce onun neden olabileceği zararı düşünme ilkesiyle başlar. Bir yandan zarardan olabildiğince kaçınmak için kişi ve toplum olarak kararlar alırken öte yandan da iş adamlarından ve hükümetten zengin ya da yoksul tüm halkın ve çevrenin sağlığını, kişilerin ve şirketlerin yararının önüne koymalarını da talep etmeliyiz.

Her gün yaptığımız birçok şey kendimizin ve diğer insanların zehirli maddelere ne kadar maruz kalacağını etkiler. Kişisel kararlarla kontrol altına alamayacağımız gündelik maruziyetler de vardır. Ancak kendimizi, ailemizi ve toplumumuzu daha güvenli, daha sağlıklı kılmamamıza yardımcı olacak tercihler yaparak bazı maruziyetleri sınırlandırabiliriz. Bir süre sonra kişisel olarak zararlı maddelerin verdiği zararı kontrol etmenin imkansız olduğu görüleceğinden kişisel tercihler kısa zaman içinde toplumsal hareketlere dönüşürler.

Zehirli maddelerin yol açtığı zararı durdurmak için şunlara ihtiyacımız vardır:

Men and women in a classroom watch and listen as a woman draws on a poster.

Kendimizi eğitmek. Zehirli maddelerin neler olduğunu ve zehirli maddelerin nasıl zarar verdiğini öğrenin ve öğretin. Bu kitabı okuyun, insanlarla konuşun, zehirli maddeler hakkında bilgi sağlayan örgütlerden bilgi alın. Okullar, sağlık merkezleri, işyerleri, kamu binaları ve evlerimiz toplumu zehirli maddeler ve sağlık hakkında eğitebileceğimiz yerler olabilirler.

Evimizde, su sistemimizde, mahallemizde, işyerlerimizde, okullarımızda ve bölgemizde bulunan zehirli madde kaynaklarını bulmak. Zehirli kirliliğinin toplumunuza etkilerini araştırmak için bir çöp yürüyüşü, ve sağlık taraması yapın, ya da kirliliği izlemek için bir grup kurun.

Zehirli maddelerden kaçınmak. Bilinen zehirli madde kaynaklarından uzak durun. Temizlik ürünleri için daha güvenli alternatifler bularak ve zehirli olmayan haşere kontrolü yöntemleri uygulayarak (bzk Haşerelerin ve bitki hastalıklarının yönetimi ve Haşere kontrolü) zehirli ürünlerin kullanımını azaltın. Toplum katı atık program planlayarak, su kaynaklarını koruyarak, ve zehirli işleri ya da faaliyetleri gıdaların yetiştirildiği yerlerden, parklar gibi kamusal alanlardan uzaklaştırarak zehirli maddeleri kontrol altına alın. İnsanların yaşadıkları yerlerde ya da yakınlarında zehirli maddelerin depolanmamasını, kullanılmamasını ya da salınmamasını sağlayın. Özellikle çocukların, yaşlıların, hastaların ve hamile ya da emzikli kadınların zehirli maddelere maruz kalmamasını garantilemek için çalışın.

Soluyacağımız havayı, içeceğimiz suyu ya da işverenimizin kullanmamızı istediği malzemeleri seçemiyoruz; sıklıkla, yediğimiz ya da kullandığımız ürünlerle nelere maruz kaldığımızı bilemiyoruz. Bu nedenle, iş kollarının ve hükümetlerin zehirli maddeler kullanmasını ve zehirli kirlilik tehdidini azaltmak için organize olmalarını sağlamak gerekir. Birçok kişi bazı şeylerin çok zararlı olduğu inancını paylaşarak çalışırsalar bunu değiştirme gücüne de sahip olurlar.

Şirketleri temiz iş yapmaya zorlayabiliriz

3 workers speak as they walk by a building.
Çalıştığımız kimyasallar bizi hasta ediyor.
Şirket daha az zehirli kimyasal kullanmalı ve bizi daha iyi korumalı.
Ama şirket bu kimyasalların sorun oluşturduğunu kabul etmiyor. Şirketin bizim güveniğimizi ciddiye almasını sağlamak bize düşüyor.

Zehirli kirliliği büyük oranda enerji santralleri, imalat sanayi, petrol ve maden çıkarılması gibi kirletici endüstriler oluştururken zehirli kirlilikle yaşamanın sıkıntısı ve temizliği ise bu endüstri kuruluşlarının yakınında oturanlara düşer. Bazı toplumlar sorumluluğu asıl sahiplerine yüklemeyi başararak soruna neden olan belli bir endüstri ya da şirketin temizliği yapması ve daha güvenli uygulamalara geçmesi gerektiğini ortaya koymuşlardır. (Şirketleri temiz iş yapmayan zorlayan toplumların hikayeleri için, bkz “Radyasyon zehirlenmelerine karşı örgütlenme,” "Zehirli atığını al ve defol,” "Toplum faaliyeti ırmağı koruyor,” ve “Kadınlar petrol istismarını protesto ediyor.”)

Hükümetlere daha iyi güvenlik standartları koyması için baskı

İnsanları kirlilikten korumak hükümetlerin sorumluluğudur. Ancak güçlü şirketler ve uluslararası finans kuruluşları hükümetlere zehirli maddeler konusundaki düzenlemeleri kaldırmaları ya da göz ardı etmeleri için baskı yaparlar. Özellikle iş kollarını yatırım yapmaları için cezbetmeye uğraşan ülkelerde hükümetlere insanları koruyan kanunlar yapmaları ve uygulamaları için bir hayli toplumsal baskı yapmak gerekir. Toplum tabanlı kampanyalar kanunlarda değişiklik yapılmasını (bzk “Filipinler atık yakmayı kanun dışı ilan ediyor, atık kanunlarını pekiştiriyor,”, "Zehirli atığını al ve defol," "Sağlık İçin Tam Başarı," “Maden çıkartma ve Dinehler arasında hastalıklar,” ve “Silikozisli madencilerin tedavisi” ve çevreyle ilgili mevcut kanunların uygulanmasını sağlayabilir.

Üretim tarzını değiştirtmek için baskı

Birçok endüstri kolu zehirli maddeleri ve üretim yöntemlerini daha sürdürülebilir, insan sağlığına ve çevreye daha az zarar verenlerle değiştirmiştir. Bzk temiz üretim yöntemleri ve iş kollarına bunları benimsetme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi.

Tüketim kalıplarını değiştirme

Sonuç itibarıyla zenginler daha çok tüketirler. Daha az tüketim ve daha az israf, gereğinden fazla kullanmama, çözümün büyük bir parçasını oluşturur..


This page was updated:03 Ara 2021