Hesperian Health Guides

Atık ve hukuk

Birçok devletin atık yönetimi için politikaları ve kuralları vardır. Toplum eylemlerinin hedeflerinden biri bu politikaların insanların sağlığını ve çevreyi korumasını garantilemektir. Bir diğer hedef de gerekiyorsa politikaları değiştirmektir.

Filipinler atık yakmayı kanun dışı ilan ediyor, atık kanunlarını pekiştiriyor

Yıllar boyu, Filipinler’de atıklar açık alanlarda depolandı ya da yakıldı. Ancak giderek çoğalan atığa bağlı olarak kirlilik arttıkça, çeşitli gruplar hükümete atık yakmayı yasaklaması, dönüştürme programı başlatması ve açıkta depolamayı önlemesi için baskı yapmaya başladı.


Kampanya 1985’te bir eğitim programıyla başladı. Aktivistler ülkenin her yanını dolaşarak halka atık üretimini azaltacak yolları öğrettiler. İnsanlara atıkların nasıl azaltılacağını, kompost yapımı için nasıl ayrıştırılacağını, yeniden kullanılabilir ya da dönüştürülebilir hale getirileceğini gösterdiler. Köylülerden siyasetçilere ve din adamlarına kadar toplumun tüm kesimlerinden insanları atıkları azaltmak için birlikte çalışmaya davet ettiler.


Aynı zamanda, halkı ve devlet görevlilerini atık yakmayla ortaya çıkan zehirli kirlilik konusunda eğittiler. Kampanyacılar atıkların yakılmasıyla ortaya çıkan zehirlerin yumurtalara ve sık tüketilen gıdalara nasıl geçtiğini gösterdiler.


1999’da, Temiz Hava Kanunu adı verilen yeni bir kanunla atık yakma yasaklandı, böylece devlete yapılan baskılar meyvesini vermiş oldu. 2000 yılında, devlet bir dönüştürme programı başlattı, ayrıca tüm açık atık toplama alanlarının sıhhi gömme alanlarına çevrilmesi için bir kanun çıkarttı. 2001’de, hükümet çok sayıda kasabada ve şehirde kaynak geri kazanım merkezlerini kurmak için Ekolojik Atık Yönetimi Kanunu’nu meclisten geçirdi. Kampanyacılar kanunların en çok etkilenen kişilere; yani atıkları toplayan, ayrıştıran ve dönüştürenlere yararlı olmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürdüler.


Buna benzer kanunlar atıkların nasıl kullanılacağı konusunda standartlar koymak açısından önemlidir. İnsanlar kendi atıklarının sorumluluğunu aldıklarında, kanun yapıcılara kanun yapmaları ve adil biçimde uygulatmaları konusunda baskı yaptıklarında bu herkesin yararına olacaktır.

Smoke from burning waste covers a town and city.


This page was updated:03 Ara 2021