Hesperian Health Guides

Temizlik ve kaynak geri kazanımı

Toplumu zararlı atıklardan koruma ve atıkları kaynağa dönüştürme sağlığı ve çevreyi iyileştirir, ayrıca para tasarrufu sağlar. Örneğin, Arjantin’deki bir grup atık toplayıcısı Buenos Aires şehrindeki tüm atık kağıtlar toplanıp dönüştürülebilirse yılda 10 milyon ABD doları tasarruf edilebileceğini ortaya koydu. Bu para şehirdeki atık toplayıcılarına paylaştırılsa, her biri ayda150 dolardan fazla gelire sahip olur.

Her birey ve grup atıkların azaltılması ve güvenli biçimde bertaraf edilmesinde sorumluluk alabilir. Ancak, topluluklar kendi başlarına ne kadar çok şey yaparsalar yapsınlar, atık sorunun politik bir sorun olduğu; başarılı olunabilmesi için devlet, endüstri ve toplumun insanların sağlığını iyileştirme hedefi doğrultusunda beraberce çalışmaları gerektiği unutulmamalıdır. Devletler endüstriyi olabildiğince az atık oluşturmaya zorlayarak insanlar ve çevre üzerindeki atık sıkıntısını azaltmalıdır. Programlara devletin destek vermesi insanları yeniden kullanmaya, dönüştürmeye ve atıkların güvenli biçimde imhasına teşvik etmeye, para tasarrufu sağlamaya, iş alanı oluşturmaya ve toplumun sorunlarını çözmeye yardım eder (bkz “Parayla çöp almak,” “Kompost yapma ve dönüştürme,” “Kaynak geri kazanım merkezleri,” ve “Katı atıkla mücadele eden ve kazanan bir kasaba”).This page was updated:03 Ara 2021