Hesperian Health Guides

Bölüm 19: Tıbbi atıklar


HealthWiki > Topluluk için Çevre Sağlığı Rehberi > Bölüm 19: Tıbbi atıklar


In a hospital ward, a health worker drops a needle into a box labelled "sharps."

Sağlık çalışanları insanların sağlıklı olmaları için ellerinden geleni yaparlar. Ancak tıbbi atıklar güvenli bir biçimde yönetilemiyorsa, hem sağlık çalışanlarına hem de çevredeki insanlara hastalık yayarlar.

Tıbbi atıklar kliniklerden, hastanelerden, laboratuarlardan, kan bankalarından, diş kliniklerinden, doğumevlerinden ve hayvan hastanelerinden kaynaklanabilir. Ayrıca aşılama programları (bağışıklama kampanyaları), tıbbi yardım görevleri ve hastaların evde bakımları sırasında da tıbbi atık üretilebilir.

Sağlık hizmetleri sırasında oluşan atıkların çoğu kağıt, karton ve gıda artıkları gibi adi atıklardır. Ancak bazı tıbbi atıklar zararlı mikropları taşıyan kan ve kan ürünleri ile bulaştığı için hastalıkları yayabilirler. Kullanılmış iğneler ve diğer keskin ya da sivri aletler (kesici-batıcılar) yaralanmalara neden olarak hastalık bulaştırabilirler. Plastik gibi bazı tıbbi atıklar ise zehirli kimyasallar içerirler. Zararlı mikroplar ya da zehirli kimyasallar içeren atıklar adi atıkla karıştırılmışsa oluşan karışım temas eden herkes için tehdit haline gelir. Bu nedenle atıkların ayrımı çok önemlidir.

Tıbbi atıkların güvenli biçimde yönetiminde diğer katı atıkların yönetilmesindeki temel yöntemlerin aynısı kullanılır. Ancak vücut sıvıları ve mikroplarla bulaşmış atıklar insan ve çevre sağlığını koruyacak biçimde dezenfekte edilmeli ve yok edilmelidirler.


This page was updated:03 Ara 2021