Hesperian Health Guides

Tıbbi atık değerlendirmesi yapmak

Bu bölümde:

Tıbbi atıkların nasıl oluştuğunun, yönetildiğinin ve yok edildiğinin değerlendirilmesi, sorunların saptanarak sağlık kuruluşundaki herkesin daha güvenli çalışmasını sağlayacak çözümlerin bulunmasına yardımcı olur.

EHB Ch19 Page 443-1A.png
EHB CH19 Page 443 1B.png
Tıbbi Atık Değerlendirmesi Yapmak için adımlar
  1. Sağlık kuruluşundaki tüm çalışanlarla toplantı yapın ve sorunları tartışın.
  2. Eczanenizde ve malzeme deponuzda bulunanların listesini çıkarın.
  3. Sağlık kuruluşunun haritasını çıkarın.
  4. Sağlık kuruluşunu baştan sona dolaşın ve sorunları not edin.
  5. Atıkların yönetimi ve yok edilmesi için değişik alternatifler hakkında bilgilenin.
  6. Saǧlık kuruluşunda ve toplumda atıkların nasıl önetildiǧini ve yok edildiǧini öǧrenin.
  7. Harekete geçin!
  8. Tüm çalışanları düzenli olarak bilgilendirin ve eğitin.
A small group of health care workers sit together and talk.
1. Sağlık kuruluşundaki tüm çalışanlarla toplantı yapın ve sorunları tartışın.
Sağlık kuruluşundaki herkes değerlendirme yapılmasına yardımcı olmalıdır.

Doktorlar, hemşireler, atıkları yönetenler ve temizlikçiler... Hepsinin atıkların oluşması ve sorunların neler olduğu hakkında farklı fikirleri vardır..
2. Eczanenizde ve malzeme deponuzda bulunanların listesini çıkarın .
Çoğu maddeler eczaneden ya da ambardan sağlandığından, araştırmanızda oralarda bulunanların listesini yapmakla başlayın. Her maddeye bakıp kendinize o maddeden nasıl bir atık üreyeceğini ve ne kadar zararlı olacağını sorun.

Tek kullanımlık malzemeler güvenli biçimde tekrar kullanılabilecek malzemelerle değiştirilebilir mi? Daha az kimyasal ya da daha güvenli kimyasallar kullanılabilir mi? Sağlık kuruluşu daha az plastik, daha az civa içeren malzeme kullanabilir ya da zararlı atık miktarını azaltmak için başka değişikliler yapabilir mi?


3. Sağlık kuruluşunun haritasını çıkarın.
Tüm odaları, kapıları ve pencereleri gösterin, odaların ne amaçla kullanıldığını yazın. Atığın oluştuğu, kapların yerleştirildiği, nihai depolama ya da yok edilme yerine götürülene kadar tutulduğu yerleri işaretlemek için farklı renkler kullanın. Grup sağlık kuruluşunu dolaşmayı sürdürdükçe bu harita değişebilir. Değerlendirmeden sonra, yeni bir harita yaparak üzerinde yapılan değişiklikleri gösterin. Özellikle atıkları toplamak için kapların yerleştirildiği yerlere dikkat edin.
A group of health care workers study a map of the health center.


4. Sağlık kuruluşunu baştan sona dolaşın ve sorunları not edin.
Atık oluşan tüm alanları gezin. Çöp sepetlerine bakarak hangi tür atıklar olduğunu kaydedin. Sonraki birkaç hafta daha bu dolaşmaları günün farklı saatlerinde sürdürün. Böylece atıkları farklı şartlardayken görebilir ve gün içinde nasıl yönetildiğini öğrenebilirsiniz. Her dolaşmayı farklı bir çalışanla yapın.

Temizlikçiler işleri doktorlardan ve hemşirelerden farklı göreceklerdir. Herkesin atığı en iyi yönetme konusunda önemli fikirleri olacaktır.

3 health care workers speaking.
Kendimi kullanılmış iğnelerden korumamın en iyi yolu onları delinmez kutulara koymamdır.
Kendimi kullanılmış iğnelerden korumamın en iyi yolu onları hemen atık kovasına atmamdır.
Kendimi kullanılmış iğnelerden korumamın en iyi yolu enjeksiyonları hemşirenin yapmasıdır.
Atıkları güvenli biçimde yönetmek için kendimizi olduğu kadar başkalarını da düşünmeliyiz.4 health care workers stand beside 3 buckets labelled "Recycle," "Food Scraps," and "Discards."
5. Atıkların yönetimi ve yok edilmesi için değişik alternatifler hakkında bilgilenin.
Sağlık kuruluşunda yapılan birkaç ziyaretten sonra sorunlar ve olası çözümler hakkında grup tartışması düzenleyin. Çözümler pahalı ya da ya da teknik olmamalıdır. Çoğu çözümler sadece organizasyon, işbirliği ve adanmışlık gerektirir. En zararlı atıkla — kesici-batıcılar — başlayan ve sonra kimyasallar, kan ve başka vücut sıvılarıyla süren bir plan yapmaya çalışın. Amaç tüm sistemi iyileştirmektir, sadece bir parçasını değil.


6. Atık nasıl yönetiliyor ve yok ediliyor?
Atığı üretildiği yerden, depolandığı ve sağlık kuruluşundan çıkarıldığı yere kadar izleyin. Atık düzenli olarak toplanıyor mu? Nasıl toplanıyor? Atık toplayanlar eldiven, ayakkabı ya da başka koruyucu elbise giyiyor mu? Güvenli kaplarla taşınıyor mu?

A small group stands beside bags of trash outside a building.
Atık toplayıcılar ne bulursalar eskicilere satarlar. Bu atıkların nasıl ayrıldığına ve dezenfekte edildiğine bağlı olarak güvenli ya da tehlikeli olabilir. Atık toplayıcıları atık içindeki yeniden kullanılabilir ya da dönüştürülebilir maddeleri güvenli bir biçimde mi çıkartıyorlar? Atık toplayarak ya da satarak geçinenlere yönelik güvenilir bir sistem kurmak için bir yöntem var mı? Atık depoya mı yoksa çöp yakma fırınına mı alınıyor? Mümkünse atık depolanan yeri ziyaret edin. Atıklar ayrık olarak kalıyor mu, yoksa başka cins atıklarla karışıyor mu? Kesici-batıcıların açık alanda depolanması örneğindeki gibi toplum için sağlık riski oluşturuyor mu?


7. Harekete geçin!
Sağlık kuruluşunda olanlar toplumdaki herkesle ilgilidir. Atık yönetimini güvenilir hale getirmek için atılacak küçük adımlar insanlara ve çevreye olan zararı azaltacaktır. Şu an sağlık kuruluşunda hangi iyileştirmeleri yapmak mümkün? Sağlık kuruluşu atık çöplüğe ya da çöp yakma fırınına gönderildikten sonra olup bitenleri nasıl etkileyebilir?
8. Tüm çalışanları düzenli olarak bilgilendirin ve eğitin.
Bir güvenlik planının başarısı tıbbi atıkları üreten ve onlarla temasta olan herkesin sürekli bilgilendirilmesine ve eğitilmesine bağlıdır. Zararlı bir şey olmuyor gibi görünen durumlarda ve yerlerde güvenli uygulamalara duyarsız hale gelmek çok kolaydır. Her yıl atık değerlendirmesi yapmak insanlara dikkatli olmanın önemini hatırlatmaya yardım eder.


This page was updated:03 Ara 2021