Hesperian Health Guides

Dezenfeksiyondan sonra

Bu bölümde:

Hangi tür (kimyasal ya da ısı) dezenfeksiyon kullanırsanız kullanın, dezenfekte atıklar güvenli biçimde torbalarda tutulmalı ya da dezenfeksiyondan sonra hemen yok edilmelidir. Atıkları hastalardan uzak tutun ve enfekte atığın dezenfekte atıkla karışmadığından emin olun.

Kesici-batıcıların yönetimi ve yok edilmesi


Tıbbi atıklarla ilgili sağlık sorunlarının birçoğu kesici-batıcılara bağlıdır. İğneler, bistüriler, lanseler ve diğer keskin objeler yaralanmalara ve enfeksiyonlara yol açabildiklerinden büyük özen gerektirirler. Kesici-batıcılar, sağlık kuruluşunun dışında, atık toplayan ya da dönüştüren kişileri tehlikeye atabilirler.

Kesici-batıcılar atıklar azaltmak için, mecbur kalınmadıkça enjeksiyon yapılmamalıdır.

İğnelerin ve şırıngaların güvenli biçimde imha edilmesi

A razor blade, scalpel, syringe and hypodermic needle.

Enjeksiyondan sonra, iğneler şırıngadan çıkarılarak hemen kesici-batıcı kabına atılmalıdır. İğnelerin üzerine kaplarını yeniden geçirmeye çalışmak çok tehlikelidir ve buna asla teşebbüs edilmemelidir. Tekrar kullanılabilir şırınga kullanmıyorsanız, kullandıktan sonra iğneleri hemen imha edin. İğneleri şırıngadan çıkarmak için birçok yöntem vardır.

Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın:

 • Kolay ve rahatça kullanılmalıdır.
 • İğne batmalarını önlemek için sadece bir el kullanılmalıdır.
 • İğneler delinme olmayacak dayanıklı bir kaba konarak imha edilmelidir.
Kesici-batıcıları yok etmek için delikli kutu yapımı

Anahtar deliği kutu üzerinde bir ucu geniş diğer ucu dar bir yarık olan metal bir kutudur. Satın alabilir ya da metal ustalarına yaptırabilirsiniz. Tenekeden çay veya kahve kutularından ya da başka sert metal kaplardan da yapabilirsiniz. Önemli olan iğneleri el değmeden şırıngadan çıkartabilmenizdir.

Tr EHB Ch19 Page 434-2.png


 1. Tek kullanımlık şırıngayı kullandıktan sonra, iğneyi yarığın geniş tarafından sokun ve dar olan kısmına doğru kaydırın.
 2. Tr EHB Ch19 Page 434-3.png
  Tr EHB Ch19 Page 434-4-a.png 3. Şırıngayı çekince iğne kutuya düşecektir. Şırıngayı atık kabına koyun.


 4. Kesici-batıcı kabının ¾'ü dolunca, ağzını bantla kapatarak kesici-batıcı çukuruna ya da kesici-batıcı fıçısına koyun.
Şırınga türleri

EHB Ch19 Page 435-1.png

Yeniden kullanılabilen şırınga tekrar tekrar. Daha az atık üretir ve tasarruf sağlayabilir, ancak her kullanımdan sonra çok dikkatle yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Bu tür şırıngalar yıkanmadan ve dezenfekte edilmeden asla kullanılmamalıdır. İğneler ve şırınga kullanımdan sonra dikkatle dezenfekte edilmezse HİV, hepatit ve başka hastalıklar bulaşır.

EHB Ch19 Page 435-2.png

Tek kullanımlık şırınga bir defa kullanıldıktan sonra iğnesiyle birlikte atılmak üzere üretilmiştir. Bazıları yeniden dezenfekte edilip kullanılmaya uygun olsa da bu tavsiye edilmez. Tam dezenfeksiyondan emin olunamadığından hastalık bulaştırma riski taşır.

EHB Ch19 Page 435-3.png
Kendi kendini çalışmaz eden şırınga bir kere kullanılınca kilitlenerek ya da iğnesi bir kapla kaplanarak tekrar kullanımına izin vermez. Ancak kendi kendini çalışmaz eden şırıngaların içinde iğne olduğundan sağlık kuruluşu içinde ya da dışında iğne-batma kazasına yol açma tehlikesi mevcuttur.


Güvenli yok etme yöntemleri için, bkz kesici-batıcı çukuruna ya da kesici-batıcı fıçısına.

ÖNEMLİ Önce temizleyip dezenfekte etmeden şırınga ve iğneyi asla kullanmayın!


Tekrar kullanılacak şırıngaların yıkanması ve dezenfekte edilmesi

EHB Ch19 Page 435-4.png

İyice temizlenip dezenfekte etmeden aynı iğneyi bir defadan çok kullanma HİV ya da başka hastalıkların bu şmasına yol açabilir. En iyisi bundan kaçınmaktır.
Ancak birçok yerde tek kullanımdan sonra imha edilecek kadar çok şırınga ve iğne bulunmaz. Bu nedenle, şırınga ve iğnelerin yeniden kullanım için nasıl yıkanıp dezenfekte edileceğine dair bilgiyi de buraya aldık.

 1. Ellerinizi mikroplardan korumak için bir çift eldiven giyin.

 2. İğne vasıtasıyla şırıngaya %5 çamaşır suyu çözeltisini çekin.
 3. EHB Ch19 Page 435-5.png
 4. Çamaşır suyu çözeltisini dışarı püskürtün.

 5. Bunu birkaç defa tekrarlayın. Herşeyi birkaç defa temiz suyla yıkayın.

 6. Şırıngadan iğneyi çıkartın, şırınga ve iğneyi kaynatarak ya da buharla sterilize edin.


This page was updated:05 Oca 2024