Hesperian Health Guides

Enfeksiyöz atıkların yok edilmesi

Aşağıdaki tablo küçük sağlık kuruluşlarında enfeksiyöz atıkların ne zaman ve nasıl dezenfekte ya da imha edilmeleri gerektiğini göstermektedir. Bazı sağlık kuruluşlarının bu yöntemlerin hepsini kullanma imkanları olmayabilir ya da kendilerine mahsus daha iyi ve etkili yöntemleri olabilir. Enfeksiyonu önlemede en önemli nokta sağlık kuruluşundaki herkesin anladığı ve uyguladığı bir sistemin olmasıdır.

ÖNEMLİ Tıbbi atıkların üstesinden gelmenin tüm kurallarına uyun.


Tipe göre ayrım yapın KESİCİ-BATICILAR KAN YA DA VÜCUT SIVILARIYLA KİRLENEN MADDELER KAN, VÜCUT SIVILARI, DIŞKI VÜCUT PARÇALARI
İğneler, bistüriler, lanseler, kırık cam, diğer kesici cisimler Kan torbaları, diyaliz kitleri, enjektör hazneleri, eldivenler, maskeler, sargılar, pamuk uçlu temizleme çubukları, diğer atıklar Vakum haznelerinden gelen sıvılar, kan, dışkı ve diğer kirli vücut atıkları Kesilmiş kol, bacak, dokular, deri parçaları
Renkli kaplar kullanarak ayırım yapın
Tr EHB Ch19 Page 434-4-a.png

kesici-batıcı kabına özenle koy
EHB Ch19 Page 436-2.png
renkli torba ya da kaba koyun
YA DA

Tr EHB Ch19 Page 431-1-a.png
atıkları keserek ya da dilimleyerek çamaşır suyu kovasına koyun
EHB Ch19 Page 436-4.png
renkli torba ya da kaba koyun
EHB Ch19 Page 436-5.png
renkli torbaya koyun ya da kabı sıkıca kapatın
Kapları kapatın
kabın ¾’ü dolduğunda ağzını flasterle kapatın
¾’ü dolduğunda, torbayı ya da kabı kapatın
YA DA
çamaşır kovasının ağzını sıkıca kapatın
torbanın ağzınıc bağlayın ya da kabın kapağını sıkıca kapatın
¾’ü dolduğunda, torbayı ya da kabı kapatın
Dezenfeksiyon ya da güvenli gömme kesici batıcı çukuruna atın
YA DA
kabı bidona koyun
ısı yöntemiyle dezenfekte edin
YA DA
çamaşır suyu kovasında en az 10 dakika bekletip dökün
koruyucu elbise giyerek, kaba dikkatle çamaşır suyu dökün ve 10 dakika öylece bırakın güvenli gömme çukuruna koyup toprakla kapatın
Nihai yok etme çukur dolmak üzereyken toprakla örtün ve üstüne beton dökün
YA DA
¾ ü dolduğunda, bidona beton doldurun ve atık gömme alanına gömün
güvenli bir gömme çukuruna koyup kireç ekleyin, çukur dolunca toprakla örtüp üstüne beton dökün.
YA DA
cam, metal ve plastik malzemeyi kurutup yeniden kullanın
ya da
dönüştürün veya başka katı atıklarla birlikte imha edin
sıvı atıkları güvenli bir sızdırma çukuruna ya da sıhhi kanalizasyona ya da septik tankına koyun çukur dolunca toprakla örtüp üstüne beton dökün
Daha fazla bilgi için kesici-batıcılara yapılacak işlemler ve kesici-batıcıların gömülmesi ısı ve kimyasallarla dezenfeksiyon yöntemleri için dışkı ve vücut sıvılarına yapılacak işlemler ve gömme ve sızdırma çukurları vücut parçalarına yapılacak işlemler ve güvenli atık gömme
This page was updated:03 Ara 2021