Hesperian Health Guides

Toplum çözümleri

Bazı atık toplama, işleme, depolama, nakil ve imha sistemleri çoğu sağlık merkezlerinin altından kalkamayacağı kadar pahalıdır. Ancak bir bölgedeki çok sayıda sağlık kuruluşu kaynaklarını paylaşarak tek başlarına yapabileceklerinden çok daha güvenli ve yetkin bir ortak atık işleme sistemi kurabilirler. Ve malzeme satın alımlarını koordine edebilirseler için tıbbi malzeme satanları daha tehlikesiz atıklar üreten malzemeler sunmaları konusunda etkileyebilirler.

Sağlık merkezinizde otoklav ve güvenli bir atık çukuru yoksa, atıklar dezenfekte edilip konteynırlara ayrılarak ve güvenli atık çukuru veya düzenli çöp toplama alanı olan biri merkeze nakledilebilir. Hem kentsel hem de kırsal alandaki çok sayıda sağlık kuruluşuna hizmet veren bir toplama, taşıma ve yok etme sistemi organize edilebilir.

Çevrede belediyeye ait atık toplama kuruluşu varsa, dezenfekte atıklar toplanarak düzenli çöp depolama alanına gönderilebilir. Zehirli atıklar (varsa) zehirli atık alanına yollanır. Yakında atık toplama kuruluşu yoksa toplum katı atık sistemi için çalışma başlatın. Merkezinizin hangi yöntemleri kullanacağı kaynaklarınıza ve sizin için en iyi işleyen yöntemin ne olduğuna bağlıdır.

A line of 7 people hold hands, including a child, nurse, patient, and a doctor.
Sağlık kuruluşunda olanlar sonunda toplumdaki herkesi etkiler.This page was updated:03 Ara 2021