Hesperian Health Guides

Bağışıklama programları

Tüm dünyada milyarlarca insan kızamık, tetanos ve çocuk felci gibi hastalıklardan bağışıklama (aşılama da denir) programları yoluyla yapılan özel enjeksiyonalarla korunmaktadır. Bağışıklama programları sıklıkla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF gibi uluslararası örgütler, ulusal ve yerel yönetimler ve aşı yapan ya da satan şirketlerin işbirliği ile yapılır.

Young people and their parents line up to get vaccinated by a health worker.

Bu programların genellikle iyi bir atık yönetim planı yoktur. Çoğu defa atıkların yok edilmesi işi aşı yapılan topluluklara bırakılır. Bu, sıklıkla insanlar ve çevreleri için sağlık sorunları oluşturan açıkta yakma demektir.

Bağışıklama programları atıklarının sorumluluğunu alabilir

A girl and boy wave goodbye to a health worker.

Yeterli planlama ve destek sağlanırsa aşağıdaki işlemlerle bağışıklama programlarında oluşan atıkların üstesinden güvenle gelinebilir:

  • Bağışıklama malzemelerini taşıyan araçları atıkların taşınması ve imhası için kullanmak. Bölgesel bir program söz konusuysa, merkezi atık işleme kuruluşu otoklav bulundurmalı ve güvenli gömme çukurları açtırmalıdır.
  • Halka bağışıklama programı bittikten sonra da kullanabilecekleri tıbbi atık imha sistemi kurmaları için yardım etmek.
  • İğne ya da şırınga gerektirmediğinden aşı tabancaları gibi yeni teknolojileri kullanarak daha az atık oluşturmak.This page was updated:03 Ara 2021