Hesperian Health Guides

Atıkların yakılması sorunu

Birçok klinik ve hastane tıbbi atıkları ve taşıdığı mikropları fırında yakarak ortadan kaldırır. Tıbbi atıkların yakılması çeşitli atıkların toplanıp fırına atılmasından ibaret olduğu için çok iyi gibi görünür, ancak atıkların bu şekilde yok edilmesi çözdüğü sağlık sorunlarının kat kat fazlasına neden olur.

Atık yakmak, ister açıkta ister fırında yakılsın, duman olarak havaya ve kül olarak taban sularına zehirli kimyasallar salınmasına yol açar. Civa, kurşun ve diğer ağır metalleri içeren atıklar yakıldıklarında bu zehirleri çevreye salarlar.

Yakılan her 3 torba atıktan,
Illustration of the below: A man puts a bag of trash into an incinerator and then shovels ash into a bag marked "Toxic.'
1 torba zehirli kül çıkar. Ayrıca başka zehirli kimyasallar da havaya, toprağa ve suya karışır.

Serum seti, kan torbası ve şırınga yapımında kullanılan plastik yakıldığında dioksinler ve furanlar denen çok zehirli kimyasallar ortaya çıkarırlar. Renksiz ve kokusuz olan bu kimyasallar kansere, kadınlarda ve erkeklerde kısırlığa, ayrıca başka ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler (bzk Bölüm 16 ve Bölüm 20).

Bazen fırınlar atığı tam olarak yakmazlar. Bazı fırınlar sadece belli atıklar için, örneğin bağışıklama atıkları, üretildiklerinden ilaçları, pestisidleri ve başka zehirli maddeleri yakamazlar.

Sıklıkla, güvenli tıbbi atık yönetiminin ilk adımları dönüştürülecek ya da yeniden kullanılacak maddelerin ayrılmasıdır, sonra zararlı mikroplar taşıyan atıklar dezenfekte edilir. Yakmaya alternatif olan güvenilir yöntemler kullanılarak, sağlık çalışanlarının “önce zarar verme” kuralı atıkların hakkından gelmek gibi zor bir konuda da ihlal edilmemiş olur.This page was updated:03 Ara 2021