Hesperian Health Guides

Su kaynaklarının korunması

Bu bölümde:

Su, yüzey suyu (nehirler, dereler, göller ve havuzlar) ya da taban suyu (yeraltında birikip kuyulardan ya da pınarlardan çıkan su) şeklindedir. Yüzey suyu sıklıkla kirlendiği için, muameleden geçirilmeden içilmemelidir. Taban suyu kum ve topraktan geçerken süzüldüğü için genellikle mikropsuzdur. Arsenik, gibi doğal mineraller, sızan kanalizasyon boruları, hela çukurları, artık depoları, tarımdan ve sanayiden gelen zehirli kimyasallar tarafından kirletilebilir.

4 women and a child fill water vessels at a pump.

Araziye ve su yollarına özen gösterilmezse taban suyunun miktarı çok azalabilir. Ağaçlar ve bitkilerden temizlenen arazilerde daha önce toprak tarafından emilen ve taban suyu olarak saklanan yağmur suyu doğrudan nehirlere ve denizlere gider.

Hem yüzey hem de taban suyunu korumanın en iyi yolları:

Bir su kaynağının çevresinde yerleşenlerin sayısı arttıkça onu korumak daha zor hale gelir. Sanayi faaliyetlerinin olduğu yerlerde, su aşırı kullanılabilir, kirlenebilir ve suya en çok ihtiyacı olan kimseler sorunun önüne geçemezler. Bu tür sorunların çözümü ancak toplumun su güvenliği için örgütlenerek hükümete baskı yapması ve sanayicilere kurallar dayatması ile mümkündür


This page was updated:03 Ara 2021