Hesperian Health Guides

Suyun güvenli biçimde saklanması

Bu bölümde:

Su çıkartılırken, taşınırken ve kaplarda saklanırken dikkatli olunmazsa kolayca kirlenebilir. Duvarları çatlak depolarda ya da geçirgen ve üstü örtülmemiş kaplarda saklanan suya hayvan atıkları ve mikroplar bulaşabilir.

Dedektif hikayesi: İçme suyu nasıl kirlenir?

Bu aktivite kuyu, kaynak ya da çeşmeden alınan suyun tüketilmeden önce nasıl kirlendiğini anlamamıza yardım eder. 4 ya da daha fazla kişiyle gerçekleştirilebilir.

Süre: 0.5 saat

 1. Kolaylaştırıcı gruba onların sağlık dedektifleri olduğunu söyler ve dedektiflere bir brifing verir. İşte bir örnek: 10 eve aynı kuyudan temiz içme suyu sağlamaktadır. İleriki birkaç günde, ailelerden birinin çocuğu evde kirlenmiş su içmekten dolayı hasta oluyor. Diğer ailelerde bir sorun yoktur. Dedektiflerin görevi kuyudan çekildikten sonra Suyun nasıl kirlendiğini bulmaktır.
 2. Kolaylaştırıcı 1-3 gönüllü ister. Gruptaki diğer insanlarını duyamayacağı bir yerde, görevlerinin gruptakiler suyun nasıl kirlendiği hakkında soru sorduklarında onlara ipucu vermek olduğunu açıklar. Kolaylaştırıcı gönüllülere gruba katılmalarından önce suyun nasıl kirlendiğini söyler.
 3. Sonra gruptakiler gönüllülere soru sormaya başlar. Gönüllüler, birisi suyun nasıl kirlendiğinin doğru cevabını bulana kadar deliller doğrultusunda cevaplar verirler.
 4. Grup büyükse, takımlara bölünebilir. Soru sayısını sınırlayın, örneğin, her kişi ya da takımın en çok 4 soruyu cevaplamasına izin verin. Doğru cevabı bulan ilk kişi ya da takım kazanır.

A man asks questions of 2 seated men while other people look on.

Su kabının ağzı sürekli örtülü müdür?
Eve getirildikten sonra örteriz


Aktiviteyi her defasında su başka bir yolla kirlenecek biçimde defalarca tekrarlayın. Daha sonra, kolaylaştırıcı içme suyunda kirlenmeye yol açan farklı nedenler konusunda bir tartışma başlatabilir. İçme suyunu temiz tutmak için neler yapılabileceği, bunların evde ve toplumda nasıl Uygulanacağı hakkında konuşun.

Su kaplarının temiz tutulması

Evde depolanan su elleri kirli biri dokunduğunda, kirli bir kaba boşaltıldığında, pislik ya da toz bulaştığında veya içine kirli bir kap sokulduğunda güvensiz hale gelir. Suyu güvenli olarak saklamak için:

EHB Ch6 Page 91-1.png
Su muhafaza etmek için dar ağızlı kaplar daha güvenlidir.
 • Su alırken ve taşırken ellerinizi yıkayın.
 • Su taşıdığınız kapları temiz ve ağzı kapalı tutun.
 • Evde su sakladığınız kapları düzenli olarak temizleyin.
 • Su kaplarını yerden yüksek yere koyun, hayvanlardan uzak tutun.
 • Suyu doldururken kabın ağzına dokunmayın, kaptan su alırken uzun saplı bir kepçe kullanın.
 • Su içmek için kullanılan tüm kapları temizleyin.
 • Daha önce pestisidler ya da zehirli kimyasallar için kullanılmış kaplarda asla su saklamayın.
 • Mümkünse kısa süre içinde kullanacağınızdan fazla su saklamayın. İçmek ve yemek yapmak için kişi başına her gün 5 litreden daha az su yeterli olur.

Depoları ve sarnıçları örtün

An urn.

Su depoları ve sarnıçlar açık havuzlara göre daha güvenlidir çünkü sivrisineklerin ve salyangozların yaşamasına izin vermez. Depoların üzerinin örtülmesi buharlaşmayla su kaybını da azaltır. Su havuzlarda ya da kanallarda saklanıyorsa, bunların derin kazılması suyun havayla temasını azaltarak buharlaşmayla olacak kaybı azaltır. Sarnıçlar suyun kullanıldığı yere olabildiğince yakın olmalıdır.

Kaçak yerlerini sıvayın

A leaking tap.

Kaçak, buharlaşma ve sızıntılar nedeniyle çok miktarda su kaybı olur. Su tasarrufu için kullanılmadığı zamanlarda muslukları kapalı tutun. Kırılan ya da kaçıran boruları ve çatlayan depoları farkına varır varmaz onarın ya da yenileyin. Kaçaklar olası kirlenmenin de işaretidir çünkü mikroplar ve pislik depolardaki ya da borulardaki çatlaklardan içeri girer.This page was updated:03 Ara 2021