Hesperian Health Guides

Orman tahribatı

Ormanların çoğu kerestecilik firmaları ve sürdürülebilir olmayan kaynak kullanımından kar eden diğer şirketlerce tahrip edilirler. Orman tahrip edildiğinde büyük şirketler bir başka ormana gidiverirler. Ancak tahrip edilmiş ormanlarda ya da yakınlarında oturan insanların genellikle gidecek başka bir yerleri yoktur.

Ormanlarda yaşamayan insanlar da kitaplar, gazeteler, inşaat malzemeleri, kesilen orman alanlarında üretilen hayvan ve bitkiler ve orman kazılarak elde edilen madenler gibi ürünleri kullanırlar. Ormanı bu biçimde kullananlar onun yenilenip yerine konmasını nadiren düşünürler.

Ormanlar nasıl tahrip ediliyor

Orman kaynakları ormanın büyümesine ve kendini yenilemesine imkan verecek biçimde kullanılmazsa çok geçmeden tüm ormanlar yok olur.

Ormanlara büyük ölçekte hasar veren nedenler şunlardır:

  • Tıraşlama kesim (bir alandaki ağaçların çoğunun kereste için kesilmesi) toprağı sıkıştırır ve erozyona uğratır yaban hayatı tahrip eder, su yollarını mille doldurur.
  • Büyük ölçekli ticari tarım, sığır otlatma ve ağaç plantasyonları sıklıkla ormanlık alanın açılmasını gerektirir.
  • Karides çiftlikleri genellikle sahildeki ormanlar kesilerek kurulur. Sıklıkla, küçük balıkçı topluluklarında işsizliğe, su kirliliğine, hastalık, yoksulluğa ve kötü beslenmede artışa yol açar.
  • Kağıt fabrikaları geriye toprağı, suyu ve havayı kirleten zehirli atıklar bırakır.
  • Maden, petrol ve gaz şirketleri ormanları keserler; geriye suyu, toprağı ve havayı zehirleyen atıklar bırakırlar.
  • Büyük baraj projeleri geniş orman alanlarını su altında bırakır. İnsanlar baraj alanından göçe zorlanınca yeni yerleşim ve tarım alanları açmak için ormanları keserler.
A fat man with a money sign on his pocket stands in a landscape of tree stumps in front of piles of timber and a smoky factory.
Ormanlar alınıp satılan metalar hakline geldiğinde şirketler ve hükümetler insanların sağlığına ve geçimine olan etkilerini nadiren hesaba katarlar.This page was updated:03 Ara 2021