Hesperian Health Guides

Bölüm 22: Petrol, hastalık ve İnsan hakları


HealthWiki > Topluluk için Çevre Sağlığı Rehberi > Bölüm 22: Petrol, hastalık ve İnsan hakları


A man, woman, and child stand near an oil pipeline.


Petrol, benzin, propan, gazyağı, fuel oil, asfalt, çoğu plastik ürünleri, boyalar, haşere öldürücüler, çözücüler ve kozmetikler gibi her gün kullandığımız ürünlerin yapısında bulunur. Hatta bazı giysiler ve ilaçlar da petrolden yapılırlar. Ancak petrol zehirlidir ve petrolün arama yöntemlerinden başlayarak, çıkartılması, taşınması, arıtılması, kullanılması sırasında sağlığımıza ve çevremize zararlı etkileri de vardır.

Petrolden zengin bölgelerde yaşayan insanlar petrolün kendilerine refah getireceklerini sanırlar. Ancak çoğu kez, bölge halkı yoksulluk, kirlilik, hastalık ve petrolün bulunduğu yerlerde baş gösteren şiddetle yüz yüze kalırken refah petrol şirketlerine akar. Dünya ekonomisi petrole dayandığı için, petrol endüstrisi hükümetleri ve uluslararası politikaları etkileyen bir güce sahiptir. Bu durum bol petrol bulunan ülkelerdeki yoksul insanları kendilerin ve arazilerini korumak için, zengin ya da gelişmekte olan ülkelerdeki insanları da hava kirliliğini önlemek için mücadele etmek zorunda bırakır.

Petrol, kömür ve doğal gaz fosil yakıtlardır. Bunlar milyonlarca yıl önce hayatiyetini kaybetmiş bitkilerin, hayvanların kalıntılarından oluşurlar ve sınırlı miktarda bulunurlar. Geçen 100 yılda, petrol dünyadaki ana enerji kaynağı haline geldi. Şimdi, dünyanın petrol kaynaklarından çoğu tükendi. Petrol ve diğer fosil yakıtların aşırı miktarda kullanımı bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük çevresel sorunlardan biri olan küresel ısınmaya yol açtı.daha temiz ve daha sürdürülebilir enerji biçimlerinin daha temiz ve daha sürdürülebilir enerji biçimlerinin kullanılmasını talep etmektedir.This page was updated:03 Ara 2021