Hesperian Health Guides

Sorumlu madencilik

Dünya Bankası ve diğer uluslararası ajanslar artık “sürdürülebilir maden çıkartma” dedikleri şeyi teşvik ediyorlar. Ancak büyük ölçekli maden çıkartma daima tahripkardır ve güvenle çıkarılabilecek maden miktarı sınırlıdır. Madencilik bir “ani yükseliş ve düşüş” endüstrisidir. Bunun anlamı yeni bir maden kaynağı keşfedildiğinde büyük zenginlik gelmesi, bunu maden tükendiğinde büyük bir yoksulluğun izlemesidir. Henüz “sürdürülebilir maden çıkartma” diye bir şey yoktur!

Maden çıkartma işleri tam anlamıyla sürdürülebilir bir biçimde yapılamasa da çalışanlara ve çevrelerine daha az zarar veren, daha yararlı olan yöntemlerle yapılabilir.

A man speaks with a young girl beside a billboard that says: "A Diamond is Forever, DeBeers."
Topraǧumizdaki tahribat da sonsuz!

Çevresel ve sosyal planlar geliştirin

Tüm maden operasyonları çevreyi koruma ve toplumun ihtiyaçlarını destekleme konusunda bir planı içermelidir. Madencilik şirketleri en az giderle en çok kazanma peşindedirler; bu nedenle bu tür planlar geliştirmeleri için toplumun maden işletmecilerine baskı yapması gerekir. Herhangi bir planın etkili olması için, o çevrede yaşayanlar tüm karar verme süreçlerine katılmalıdırlar. Sorumluluk bilinciyle hazırlanmış bir plan şunları içerir:

  • Etkilenecek toplulukların da katılımıyla yapılan çevresel etki değerlendirmesi(ced).
  • Sağlık kuruluşları ve okullar gibi sosyal hizmetler, güvenli içme suyu, sanitasyon ve gerekli diğer hizmetler.
  • Madenciler, aileleri ve etkilenen halk için uzun süreli, kapsamlı sağlık hizmetleri.
  • Madenleri kapatmak, araziyi düzeltmek ve madenlerde çalışmış olanlar için güvenli, sürdürülebilir iş sağlamak için öneriler.This page was updated:03 Ara 2021