Hesperian Health Guides

Ağır metaller

Arsenik, cıva, kadmiyum, uranyum ve kurşun gibi çağır metallerin çok küçük miktarları bile insanlara zararlıdır. Maden alanlarında çok sayıda metal bir arada bulunduğundan hangi metalin sağlık sorunlarına yol açtığını bilebilmek zor olabilir.

Çevrenizde hangi metallerin bulunabileceğini ve bu metallerin sağlık etkilerini biliyorsanız, ağır metal zehirlenmesi olup olmadığını da anlayabilirsiniz. Bazı madenciler maden işleticilerinden hangi ağır metallere maruz kaldıklarının belirlenmesi için test yaptırmalarını ve zararı azaltma yöntemleri konusunda eğitim verdirmelerini isterler.

Cıva kendi başına çıkartılır ve maden filizinden altını ayırmak için kullanılır.

Kurşun sıklıkla gümüş, bakır ve çinkoyla birlikte bulunur.

Bakır gümüş ve çinkoyla birlikte bulunur.

Arsenik sıklıkla altın, bakır ve çinkoyla birlikte bulunur.

Kadmiyum gümüş ve çinkoyla birlikte bulunur.

ÖNEMLİ Ağır metallere sürekli maruz kalırsanız ilaçlar zehirlenmenizi durduramaz. Tek yol maruziyetin önlenmesidir. Bir kişide ağır metal zehirlenmesi varsa, bulunduğu toplulukta başkalarında da aynı durumun olması kuvvetle muhtemeldir.
2 health workers speak with a woman.
Sağlık sorununuz muhtemelen civaya bağlı.
Fabrikada ya da madende mi çalışıyorsun?
Hayır, ama kocam çalışıyor.

Cıva zehirlenmesi

Zanaatkarlar gümüş ya da altın filizini işlerken, sıklıkla amalgam denen yumuşak bir karışım elde etmek için filizi cıvayla karıştırırlar. Altın çıkarmak için yakıldığında, cıva gazı yakınlardaki insanların soluduğu havaya karışır. Ayrıca, cıva sızıntı yaptığında ya da ağzı açık kapta bırakıldığında da gaza dönüşür. Cıva dumanlarını solumak çok tehlikelidir. Cıva deri yoluyla emildiğinde ya da ellerden gıdaya bulaşarak ağızdan alındığında da tehlikelidir.

Cıva zehirlenmesinin bazı belirtileri kolaylıkla sıtmayla karıştırılır. Altın madeni bulunan bir yerde yaşıyorsanız ve sıtma ilaçlarından yarar görmüyorsanız, sağlık görevlilerine cıva zehirlenmesi ihtimalinden bahsedin.

Cıva toprağa ve suya yerleşip yıllarca orada kalarak çevreyi zehirler. ABD’deki Kaliforniya’da göller ve ırmaklar 100 yıl önceki altın elde etme işlemlerinden kalan cıva ile hala zehirlenmektedir. (Bkz “Balıklarda cıva.”)

3 people speak while a baby crawls on the floor and a pan boils on a stove.
Civa bizi ve çocuklarımızı zehirliyor. Kullanımını durduramaz mıyız?
Ama bu altın elde etmenin tek yolu.
Tavanın üzerini kapatarak civayı tekrar kullanmak için tutmak mümkün. Bu hem güvenli hem de para tasarrufu sağlayan bir yol.

Uranyum radyasyonu

Uranyum zararlı radyasyon salan bir metaldir. Radyasyon kansere, deri hastalıklarına ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İnsanlar uranyuma maden çıkartma, işleme ya da uranyum madenleri veya atık depoları çevresinde oturma sırasında maruz kalırlar.

Uranyum 2 iş için kullanılır: nükleer silah ve nükleer enerji üretimi. İkisi de pahalı, tehlikeli ve gereksizdir. Hiçbir ülke liderlerine ya da askeri güçlerine nükleer silahlarla çok sayıda insan öldürülmeyeceği konusunda güvenemez. İhtiyacımız olan şey barıştır.

Nükleer enerji de tehlikelidir; nükleer santrallerdeki kazalar binlerce insanı öldürebilir. Nükleer enerjinin atığı binlerce yıl zararlı kalabilir ve güvenli olarak bertaraf edilemez. Elektrik daha güvenli yollardan elde edilebilir.

Protesters with a sign that says "End Uranium Mining, Ban Nuclear Weapons."
This page was updated:03 Ara 2021