Hesperian Health Guides

Bir maden kapandığında

Bu bölümde:

Bir maden çıkartma operasyonu başlamadan önce, şirket madenin çevresel ve sosyal etkilerinin neler olabileceğini öngörmelidir. Çevresel Etki Değerlendirmesi ya da ÇED denilen bu çalışma maden kapandığında zararı azaltma ve alanı temizleme ve planlarını da içermelidir. Ayrıca maden çıkartma faaliyetlerinden zarar gören insanların ve toplumların zararlarının tazmin edileceğini garantilemelidir.

A closed entrance to a mine labeled "Danger, Do Not Enter."

Bir maden kapandığında, işletmeci, resmi madencilik otoritesinin gözetimi altında, maden alanını tamir etmek ve gelecekte güvenli bir biçimde kullanılacak hale getirmek zorundadır. Maden çıkartma şirketleri ve maden işleticileri:

  • Zehirli maddeleri, makineleri ve maden çıkartma iskelelerini oradan uzaklaştırmalıdır.
  • Çukurları doldurmalı, tünelleri kapatmalı, tehlikeli alanları çitle çevirmeli ve bu alanları levhalar koyarak belirli hale getirmelidir.
  • Erozyonu azaltmak ve çökmeleri önlemek için yamaç yüzeylerini, çukurların duvarlarını ve atık yığınlarını stabilize etmelidir.
  • Toprağı onarmalı, alanı sağlıklı toprak ve bitkilerle kaplamalıdır.
  • Hasarlanmış su yollarını onarmalıdır.
  • treat polluted water for as long as necessary.

Bazı ülkelerde, maden çıkartma şirketlerinin işe başlamadan önce teminat yatırmaları gerekir. Teminat sadece şirketi büyük zararlar vermekten vazgeçirecek miktarlardaysa etkilidir. Teminat miktarı araziyi tamir etme ve maden çıkartmanın hasarlarını tazmin etme masraflarından daha az ise, şirket sorumluluklarını yerine getirmeyebilir. Şirketlerin sorumluluklarını yerine getirmelerinden emin olmak için bazı yerlerde olası en büyük teminat yatırtılmaya çalışılır. Ayrıca projenin her bir parçası için küçük küçük teminatlar yerine tümü için büyük bir teminat istenmesi de yararlı olur.

Hasarlanan arazinin onarımı

Dirty water flows through an eroded valley.
Maden çıkartıldıktan sonra ve tamirden önce

Arazi erozyon ve yüzeydeki toprağın kaybıyla hasarlanmışsa zamanla onarılabilir. But land thAncak maden atıkları ve kimyasallarla ağır biçimde tahrip olmuş araziyi onarmak zor, hatta imkansız olabilir.

Tahrip olmuş araziyi onarmak maden sahiplerinin ve işleticilerinin sorumluluğu olmalıdır. Hükümetin desteği olsa da olmasa da, bunun gerçekleşmesi ancak madencilik yapılan yerlerin halkının, maden çıkartma şirketlerine sorumluluklarını yerine getirmeleri için baskı yapmalarıyla mümkündür.

EHB Ch21 Page 496-2.png
Yeni bitkiler dikilmesinden 5 yıl sonra

Madencilik alanlarını onarmak ve yeniden yeşillendirmek için zehirli atıkların akıp gitmesi ve asidik maden suyu önlenmelidir. Araziyi yeniden sağlıklı hale getirmek için yıllarca süren çalışmalar gerekir. Bir arazide güvenli ve sorumlu madencilik yapılmayacaksa hiç yapılmaması daha iyidir.

Clean river water flows through a valley filled with grass, trees and plants.
Yeni bitkiler dikilmesinden 20 yıl sonra


This page was updated:03 Ara 2021