Hesperian Health Guides

Bölüm 21: Madencilik ve sağlık


HealthWiki > Topluluk için Çevre Sağlığı Rehberi > Bölüm 21: Madencilik ve sağlık


Bu bölümde:

Workers dig and spray water in an open-pit surface mine.

İnsanlar altın, gümüş ve bakır gibi metalleri; elmas ve yakut gibi değerli taşları ve uranyum, asbest, kömür, kum ve tuz gibi mineralleri kazarak topraktan çıkartırlar. Tüm maden çıkartma işleri tehlikelidir, madencilerin sağlıklarını ve çevreyi koruyarak hayatlarını kazanmaları oldukça zor bir iştir. Ancak maden çıkartmayı daha güvenli hale getirecek, daha az zarar vermesi için madencilik endüstrisine baskı oluşturacak yöntemler vardır.

Maden çıkartma işi yerel halk tarafından işletilen küçük çaplı işletmeler yanı sıra çok büyük açık ya da derin yeraltı madenleri biçiminde büyük şirketlerce de yapılır. Büyük ölçekli maden çıkartma daha büyük tahribata yol açar, çünkü büyük arazilerin temizlenmesini, dev çukurlar ve tüneller açılmasını, aşırı miktarda toprağın yerinden oynatılmasını gerektirir. Ancak ufak çaplı maden çıkartma işleri de insanlara ve çevreye zarar verebilir.

Maden çıkartma şartları yere, türe ve maden çıkartma operasyonunun büyüklüğüne bağlı olarak çok farklılıklar gösterebilir. Maden çıkartmanın sağlık ve uzun dönem iyilik için oluşturduğu riskleri anlayarak ve tüm madenlerde zararı azaltmak için önlemler alarak madenciler ve diğer insanlar sağlıklarını daha iyi koruyabilirler, hayatlarını daha iyileştirebilirler.This page was updated:05 Oca 2024