Hesperian Health Guides

Petrol rafinerileri

Petrol rafinerileri petrolün benzin ve diğer yakıtlara, asfalt ve plastik gibi maddelere dönüştürüldüğü fabrikalardır. Petrol rafinerileri çalışanları ve çevresinde yaşayanlar için büyük bir hava kirliliği kaynağıdır. Rafinerilerdeki ve çevresindeki kimyasallar kansere, üreme bozukluklarına, astım ve amfizem gibi solunum sorunlarına, doğum defektlerine ve başağrısı, bulantı, baş dönmesi ve stres gibi başka sağlık sorunlarına neden olurlar. Ayrıca rafineriler küresel ısınmaya yol açan gazların da ana kaynaklarındandır.

Rafinerileri güvenli hale getirme

Rafinerilerin böyle sağlık sorunlarına yol açmaları engellenmelidir. Petrol şirketleri kazaları önlemek, zehirli gazları ve sıvıları rafine etme sürecinin tüm evrelerinde sınırlamak için ellerinden geleni yaparsalar kirlilik önlenebilir. Siz ve toplumunuz rafineriyi daha güvenli yapmak için çalışıyorsanız, kampanyanız şu fikirlerden bazıları üzerine odaklanmalıdır:

Hava kirliliğinin izlenmesi sorunları ortaya çıkarabilir ve acil durumları meydana gelmeden önleyebilir. Şirketler havayı kontrol etmeli ve sorunlara hemen çözüm bulmalıdır. Onlar kirliliği izlemezse, halk izleyecektir (bkz “ “Elden ele kova” yöntemi ”).

2 workers inspect a pipe.

Gaz yakma gazları yeniden kullanım için geri kazanma gibi daha güvenli yöntemlerle değiştirilebilir..

Ham petrol, benzin ve diğer maddelerin depolandığı tanklar doldurulurken, boşaltılırken ya da temizlenirken zehirli dumanlar çıkarabilirler. Daha iyi aletler kullanılarak ve titiz işlemler yapılarak bu dumanlar engellenebilir.

Tanklar ve vanalar havaya, yer altı suyuna olabilecek sızıntılar açısından düzenli olarak kontrol edilmeli ve onarılmalıdır. Petrol yüklü deniz araçları havaya duman, suya ise sıvılar salarlar. Sızmaları ve zehirli dumanları engellemek için güvenlik sistemleri sürekli olarak kullanılmalıdır. Sızmaları önlemek için tankerlerin iki ya da üç kat kaplamalı olması gerekir.

Atık su zehirli kimyasallar içeren atık sular sıklıkla yer altı sularına sızar. Atık su sistemleri kurup işleterek bu sorunlardan kaçınılabilir. .

Kirli ham petrol daha çok atığa neden olur, özellikle daha saf, daha hafif petrol elde etmek amaçlanıyorsa havayı ve suyu daha çok kirletir. Daha temiz petrolün arıtılması daha az kirliliğe yol açar.


This page was updated:03 Ara 2021