Hesperian Health Guides

Temiz enerjinin yararları ve maliyeti

Bu bölümde:


Temiz enerji, üretimi topluma, kültüre, sağlığa ve çevreye çok az olumsuz etki yapan enerjidir. Temiz enerjiye yenilenebilir ya da sürdürülebilir enerji de denir, çünkü aşağıda görülen tükenmez kaynaklardan üretilir:

A bicycle connected to a battery. insan bisiklet enerjisi
A wind turbine. A turbine powered by a stream.
rüzgar Küçük barajlarda toplanan su
Biogas tanks. Solar panels.
biyogaz ve diğer biyokütle güneş ışığıTemiz enerji kullanarak, fosil yakıtlar ve diğer kirletici, yenilenemez enerji türlerini kullandığımızda hem insan sağlığına hem de çevreye verilen zararı azaltabiliriz. Temiz enerji köylere, büyük şehirlere ve fabrikalara herhangi bir zarara yol açmadan enerji sağlayabilir.

Her temiz elektrik üretim yönteminin avantajları ve dezavantajları vardır. Ve her biri o yerdeki rüzgar, güneş ışığı ya da su miktarı gibi yerel imkanlara bağımlıdır. Elektrik, temiz elektrik olsa bile, çoğu insanın bedelini ödemekte zorlanacağı ölçüde pahalı olabilir. Ancak daha çok sayıda insan temiz enerji kullandıkça ve temiz enerji üretme yöntemleri ıslah edildikçe, temiz enerji üretmek kolaylaşacak, kullanımı da ucuzlayacaktır.

Temiz enerjinin masrafı

Güneş, rüzgar ya da su gücü kullanan ev enerji sistemlerini kurmak için para gerekir. Ancak bir kez kuruldular mı işletilmeleri ve bakımları çok ucuzdur. Tahıl öğütücüler ve su pompaları gibi elektrikli makinelerin geceleyin de çalışabilmeleri ve insan emeğinden tasarruf sağlamaları ile sağlanan gelir ilk başta yapılan masrafları kısa sürede telafi eder.

Birçok ülkede herkesin temiz enerjiye erişimini sağlamak için yöntemler geliştirmektedir. Çözümlerden biri enerji giderlerini ortaklaşa ödemek için köy kooperatifleri kurmaktır. Bir başka çözüm ise mikrokredi programlarıdır. Mikrokredi programları ailelere bir kerede büyük miktarda para ödeme yerine zaman içinde azar azar ödeme imkanı verir. Bir “döner kredi fonu”na yapılan ödemelerle zaman içinde çok sayıda insanın evlerine enerji getirmeleri için para sağlanabilir.

Artık yoksul ülkelerde ya da kırsal alanlarda yaşayanların elektriksiz kalması için teknik bir neden yoktur. Onların elektriksiz kalması sosyal adaletin olmayışına bağlıdır.

Enerjinin depolanması

Hangi tür olursa olsun gerektiği yerde ve gerektiği zaman kullanılabilmesi için enerji depolanabilir olmalıdır. Gaz ya da petrole dayalı nakliyat için bu yakıtı arabanın ya da otobüsün deposunda tutarak yolculuk boyunca kullanmak demektir. Elektrik için, akü kullanmak anlamına gelir.

Different types of batteries.

Enerji rüzgar, su, ya da güneş ışığı gibi temiz kaynaklar kullanılarak üretilse de, akülerde depolanmalıdır. Aküler temiz enerji sistemlerinin en pahalı kısımları arasındadır. Ayrıca aküler zehirli maddeler içerebilirler ve belli aralıklarla değiştirilmeleri gerekir. Şimdilik, elektrik enerjisini depolamak için akülerin yerini alabilecek iyi bir seçenek yoktur.


This page was updated:03 Ara 2021