Hesperian Health Guides

Elektriği en iyi biçimde kullanmak

Bu bölümde:

Temiz enerji kullanmanın yanı sıra, kirlenmeyi azaltmak için de elektriği dikkatle kullanmak gerekir. Elektriği israf etmezsek, santrallerimiz daha az üretim yapacak, dolayısıyla daha az kirlilik oluşacaktır.

Hükümetlerin elinde endüstrinin daha temiz üretim yöntemleri kullanması konusunda düzenlemeler yapmak, mevcut santralleri ve enerji hatlarını iyileştirmek de dahil olmak üzere bilinçli enerji kullanımını yaygınlaştırmak için çeşitli imkanlar vardır.

Atığı azaltın, talebi azaltın

EHB Ch23 Page 532-1.png
Floresan ampul normal ampulden daha uzun ömürlü olduğundan elektrik ve para tasarrufu sağlar.

Fosil yakıtların tüketimini azaltmanın en iyi yolu halkın ve aşırı tüketim yapan endüstrinin talebini azaltmaktır. Hükümetler fabrikaları, iş yerlerini ve şehirlerde yaşayan halkı enerjiyi daha etkili bir biçimde kullanmaya teşvik ederek enerji ihtiyacını azaltabilirler.

Az enerji tüketilirse hem enerji için harcanan para azalır hem de insan sağlığına ve çevreye olan zarar. Hükümetler çok elektrik tüketen sanayilerden daha fazla ücret ya da vergi alabilir. Ayrıca herkesin aynı zamanda değil de günün değişik saatlerinde elektrik kullanmalarını teşvik edebilirler.

Elektrik üreten şirketlerin diğerlerinden farklı bir yanı yoktur. Üretirler, satarlar ve daha fazla kar ederler. Fosil yakıtlardan çok miktarda elektrik üretilmesi sağlığımıza ve çevremize zarar verdiği için, enerji şirketleri büyümeye değil sabit kalmaya zorlanmalıdır.

Mevcut santralleri ve enerji hatlarını iyileştirin

A worker on a ladder fixes a power line.
Enerji hatlarının
onarılması elektrik
tasarrufu sağlar.

Enerji hatları elektriği santrallerden kullanılacağı yerlere taşırlar. Elektriğin enerji hatlarındaki hareketi suyun borudaki hareketine benzetilebilir. Patlak bir boruda nasıl su israf olursa, bakımsız bir enerji hattında da elektrik israf olur. Kalitesiz enerji hatları elektriğin boşa gitmesine yol açar. Ayrıca mevcut santraller de daha fazla, daha temiz ve daha güvenli elektrik elde etmek için iyileştirilebilirler.

Santralleri iyileştirmek yenilerini yapmaya oranla daha ucuzdur, insanlara ve çevreye daha az zararlıdır.


This page was updated:03 Ara 2021