Hesperian Health Guides

Toplumla planlama

İnsanlar evlerini ve yerleşim yerlerini birlikte planlayıp kurduklarında yaşamları üzerinde daha fazla kontrole sahip olurlar; ihtiyaçlarını, ümitlerini ve arzularını karşılayacak bir plan geliştirebilirler. Hükümetler ve toplum kalkınma ajansları mümkün olduğunca insanları kendi evlerini planlama süreçlerine katmalıdırlar. Unutmayın, yerleşim yerleri bir grup ev ve orada oturanlardan daha fazla bir şeydir. Canlı bir yerleşim yerinde, her ev bahçeler, çeşmeleri; dükkanlar, pazarlar, okullar ve insanların birbirleriyle ilişkiye girebilecekleri diğer ortak alanlarla irtibat halindedir.

Ev inşa etmek insanların birlikte çalışmalarını gerektirir. Planlayıcılar, ustalar, kalkınma ajansları ve konut sağlayıcılar, insanları eğitimi geliştirmek, becerileri paylaşmak ve tam katılımı sağlamak için teşvik etmelidirler, çünkü inşa edilecek olan sadece bir barınak değil, sağlıklı bir toplumdur.

A community viewed from above.
Evleri ve toplumu inşa etmek

Güney Afrika’daki yoksul insanlar, yıllar boyu, yoksulluklarını ve sağlık sorunlarını daha da ağırlaştıran bir konut krizi yaşadılar. Hükümet sorunları yoksullar için ev yaparak çözmeyi denedi. Ancak yeni evler küçük, birbirine çok yakın, yeterince ışık almayan ve duruma göre çok sıcak ya da soğuk evlerdi. Evler okullardan, sağlık merkezlerinden ve dükkanlardan uzaktaydılar; suya erişimleri kısıtlıydı, hijyenik değildi, kötü hava şartlarına karşı korumuyordu ve sık sık tamirat gerektiriyordu. Sadece yoksulların yoksulluğuna katkı yapıyordu.


Bu sorunlara karşı, Tlholego adında bir grup birlik olarak yeni bir köy kurmaya karar verdiler. Toprak, tuğla ve saman gibi yerel malzemelerin kullanıldığı evler tasarladılar. Taştan temeller üzerine kerpiç kullanarak, mümkün olan en düşük maliyete (her ev için 1000 dolardan biraz daha fazla) sağlıklı ve çekici evler tasarladılar ve inşa ettiler.


Konforlu olmanın yanında, bu evler yerel şartlara en uygun biçimde tasarlanmışlardı. Bu evlerde elektrik, yağmur suyu toplama tankları, mutfak ve banyoda kullanılan suyun yeniden değerlendirildiği bahçeler, gübre üreten tuvaletler, güneşle ısıtılan su ve haşerelerin girişini engelleyen pencere telleri vardı. Güneşe bakan pencereleri, gölge veren ağaçları ve kerpiçten duvarlarıyla, bu evler aşırı sıcaktan da soğuktan da korunmuşlardı. Tlholego insanlara evlerini nasıl yapmaları gerektiğini öğretmişti. Böylece inşaat maliyetleri azaldı ve her ailenin yaşamaktan gurur duyduğu bir evi oldu.


Evler yollar, bahçeler ve kamu binaları gibi ortak yaşam alanlarının çevrelerine yapıldı. Böylece, her ailenin evi daha büyük bir toplumun parçası haline geliyordu. Tlholego erişkinler için bir eğitim ve öğretim programı düzenledi, çocuklar içinse okuma yazma ve matematiğin yanı sıra tarım, sağlık ve çevre hakkında bilgiler edindikleri bir okul açıldı.

A community viewed from above.


Tlholego bir “eko-köy”, yani çevre ve yaşayanlarının ihtiyaçlarının uyum içinde olduğu bir köy. Tlholego yoksullar için ucuz evler inşa etmekten ziyade, bir toplum inşa etti. Bu başarısıyla, Tlholego bir zamanlar yoksulluk içinde yaşamaya zorlanan insanların kendi kaynaklarını kullanarak evlerini ve saygın bir toplum inşa edebileceklerini gösterdi.This page was updated:03 Ara 2021