Hesperian Health Guides

Hayvan yetiştirme

Bu bölümde:

Chickens scratch beneath a tree as a woman picks fruit.

Hayvanların gıda üretmeleri dışında çiftliğe çok sayıda yararları vardır. Aynen bitkiler gibi, değişik türden hayvanlar çiftlik ve çiftçi için iyidir.

Arılar yemek için bal üretirler ve çiçekleri tozlaştırırlar

Tavuk, kaz ve ördekler yabani otları, yabani ot tohumlarını ve haşereleri yerler, toprağı gübrelerler. Gıda aramak için eşinerek toprağı havalandırırlar. Bir bölüme bir ay süreyle tavukları salın. Sonraki ay bir sonraki bölüme salın. Birinci bölümü tırmıklayıp ekim yapın. Tavuklar yabani otları yerler ve toprağı karıştırırlar.

Pigs turn the soil when they dig, and eat the deep roots of spreading weeds. Make small pens to move them through your garden, just as with the chickens.

Keçiler çalıları yiyerek toprağı temizlerler. Keçiler her şeyi yedikleri için keçileri yemelerini istediğiniz çalıların yanına bağlamanız gerekebilir.

Hayvan otlatma

Sığır, koyun, keçi gibi hayvanları otlatmak duruma göre toprağa yarar da verebilir, zarar da. Hayvanlar iyice otlanmamış meralarda otlatılırsa yabancı otları azaltırlar ve gübreleme yaparlar. Ancak otlatılan hayvanlar çayırın hepsini yerseler toprak kurur ve sert bir kabuk oluşur. Yağmur yağdığında toprağı sürükler götürür. Aşırı otlatma nedeniyle erozyona uğrayan toprakta hiçbir şey yetişmez.

Kolay bakmak ve gübrelerini kullanmak için hayvanları evlerin yakınında tutun. Ancak alanları dar ise, gübrelerinde sinekler, parazitler ve hastalıklar gelişir, hayvanlar hastalanırlar. Özellikle yağışlı mevsimde olmak üzere ağılların, ahırların düzenli olarak temizlenmesi hayvanların ve insanların hastalanmasını önler. Hayvan dışkısı kompost yapılarak gübre olarak kullanılır.

Hayvanlar ister çitle çevrili yerlerde isterse serbestçe otlasınlar, sadece toprağın destekleyebileceği kadar hayvan besleyin.

Hayvanları otlaktan otlağa dolaştırın

Cows near a watering hole diverted from a stream.
Hayvanları derelere ya da havuzlara salmak yerine sulama kanalları yapın.

Hayvanlarınız istedikleri yerde otluyorsalar otları köklerine kadar yerler. Ertesi yıl, bu otlar düzgün biçimde büyümezler. Hayvanlar otların yarısını yediklerinde onları başka bir otlakta otlatmaya başlayarak bunun önüne geçebilirsiniz.

Çitler yapabiliyorsanız, meranızı yetişen bitkilere göre ufak parsellere ayırın. Hayvanları farklı alanlar arasında gezdirin. Alçak taş duvarlar bile otlattığınız sığırların bir otlaktan diğerine geçmelerine engel olurlar.Sürüyü güden biri varsa çitlere ihtiyaç yoktur.

Hayvanları insanların kullandığı su kaynaklarının yakınında otlamayın. Gübre insanların içtikleri, yıkandıkları, yüzdükleri ya da balık avladıkları suya karışırsa hastalık yayılabilir. Deredeki suyu hayvanlarınızın içmesine uygun bir yere akıtacak biçimde bir kanal yapın.

Hayvanlara hangi sıklıkta yer değiştirtilmeli?

Hayvanların bir otlakta ne kadar süreyle otlayabilecekleri hayvanların sayısına, otlağın büyüklüğüne ve kalitesine bağlıdır. Her yıl, hiç hayvan sokmayarak otlağın bir bölümünü tam dinlenmeye bırakın. Bu toprağın sıkılaşmasını önler, çayırın yeniden büyümesine izin verir.

Örneğin, arazinizi 3 ya da daha fazla otlağa bölerseniz hayvanları biri hariç hepsinde otlatın. O birini dinlenmeye bırakın. Ertesi yıl, başka bir otlağı dinlendirin. Ya da, her hasattan sonra, sürülerinize ürün artıklarını, yabani otları ve yere düşen taneleri yedirin. Hayvanlar araziyi temizleyecek ve gübrelerini bırakacaklardır.

Illustration of the below: a pasture divided into thirds.

Dönüşümlü otlatma sistemi
1 yıl hiç otlatmama
Tam otlatma
Çayır tohumu olgunlaştıktan sonra otlatma

Kaç baş hayvan olursa toprağınıza destek olabilir?

Satılabildikleri ya da yenebildikleri için hayvanlar zor zamanlar için bir güvencedir. Ayrıca itibar da Tam sağlarlar. Ancak insanlar itibar ve otlatma güvenliklerini daha da arttırmak için toprağın kapasitesinin üstünde hayvan sahibi olduklarında, hem hayvanlar hem de toprak sağlıksız hale gelir. Hayvanlar için gerekli toprak miktarı arazinin ne kadar yeşil ve yağışlı olduğuna bağlıdır. Otlak kurak arazilerde yeşil alanlara göre daha fazla toprağa ihtiyaç duyulur.This page was updated:03 Ara 2021