Hesperian Health Guides

Çiftlik ürünlerini pazarlama

Bu bölümde:

Ürünlerini satmaları için çiftçilerin güvenli yollara, pazarlara ulaşıma ve hakkaniyetli fiyatlara ihtiyacı vardır. Hükümet politikalarının küçük çiftçileri destekleyecek biçimde değiştirilmesi uzun zaman alabilir. Ancak çiftçiler bir yandan hükümetten destek almak için çalışırken diğer yandan hakkaniyetli fiyatlarda satış yapmak üzere organize olabilirler.

Yerel pazarlar ve uluslararası pazarlar

Küçük çiftçiler genellikle ürünlerini bir aracıya satarlar ve karşılığında az bir para alırlar. Hükümetler mısır ve pirinç gibi geleneksel ürünleri yetiştirmeyi bırakıp onların yerine şeker kamışı, kahve ya da kakao gibi uluslararası pazarlarda peşin parayla satabilecekleri ürünleri teşvik edebilir. Ancak peşin ürünlerden gelecek kazançlar kesin değildir. Uluslararası fiyatlar düşerse, hem parasız hem de yiyeceksiz kalma riski vardır.

Bu nedenle yerel ve bölgesel pazarlara yönelik üretim yapmak sürekli bir gelir kaynağı oluşturabilir.

Ortaklaşa pazarlama

People load produce into boxes and onto a truck.
Pazarlama birlikleri ürünleri tüketiciye ulaştırmak için gereken emeği ve masrafları paylaştığından hem satıcının hem de alıcının giderlerini azaltır.


İyi fiyatları ve gıda güvenliğini garantilemenin yollarından biri çiftçilerin bir araya gelerek kooperatif ya da pazarlama birliği kurmasıdır. Çiftçiler ürünlerini birlikte sattıklarında ürünlerinin fiyatlarını daha iyi kontrol ederler, nakliye ve pazarlama giderlerini azaltırlar. Çoğu ülkelerde kooperatif ya da birlik kurma konusunda kanunlar vardır.

Herkesin sorumluluklarını yerine getirdiğinden emin olabilmek için güvenilen insanlarla birlikte çalışmak önemlidir. Karar verme sürecine herkesin katılımını ve gelirlerin hakkaniyetli paylaşımını sağlayan kurallar üzerinde anlaşmak da önemlidir.

Katma değerli ürünler

Gıdaları ve çiftlik ürünlerini işleyen şirketler bol para kazanırlar. Aynı işi çiftçiler de yapabilir. Çiftçiler ürünlerini kurutulmuş meyve, kurutulup paketlenmiş tıbbi bitkiler, reçeller ve marmelatlar, bal, peynir, sele, sepet, mobilya gibi satışa hazır ürün haline getirirseler buna katma değerli ürün denir, çünkü yetiştirilen ürüne değer eklenmesi söz konusudur.

Katma değerli ürünler için gereken ekipmanı satın almak ve bunlara pazar bulmak zor olabilir. Kooperatif kurmak kolaylık sağlayabilir.

Özel ürünler ve sertifika

Büyük çiftlik şirketleri çok üretim yaptıkları ve sıklıkla da devletten destek aldıkları için fiyatları düşük tuttukları halde kar ederler. Ancak küçük araziler üzerinde tarım yapan çiftçiler de belli yöntemleri kullanarak ürün yetiştirmeyi teşvik eden programlardan yararlanabilirler.

Çiftçilerin ürünlerinden daha fazla kazanç sağlamasına yardımcı olan birçok sertifika programı vardır. Sertifika programı tüketicinin ürünlerin kimyasallar kullanılmadan üretildiğini ya da çiftçinin hakkaniyetli bir ücret aldığını garanti eder. Uluslararası pazarda halen organik sertifikası ve dürüst ticaret sertifikası olmak üzere 2 program vardır. Sertifika alma kararını vermeden önce, çiftliğinizin organizasyonunda ne gibi değişiklikler yapmanız gerekeceğini düşünün. Ürettiğiniz sertifikalı ürünler için pazar olduğunda bu değişiklikleri yapmak için ne kadar süreye ve paraya ihtiyacınız olduğunu ve ürünlerinizi sertifikalandırmaktan kazancınızın ne olacağını değerlendirin.

Organik sertifikası

Organik ürünler kimyasallar ya da GE tohumlar kullanılmadan sürdürülebilir yöntemler kullanılarak üretilirler. Organik sertifikası almak için hasattan sonra da ürünlerin kimyasallar kullanılarak yetiştirilenlerden ayrı tutulması gerekir. Sertifika için her ülkenin değişik kuralları vardır. Çoğunda çiftçilerin ürünlerini nasıl yetiştirdiğinin kaydının tutulması istenir.

A bag labelled "Coffee. Certified Organic."
Organik ve dürüst ticaret sertifikaları çiftçilerin daha fazla para kazanmasına yardım eder.

Dürüst ticaret sertifikası

Dürüst ticaret sertifikası çiftlik kooperatiflerine, birliklere ya da sendikalara üye çiftlik çalışanlarına verilir. Dürüst ticaret sertifikası almak için, çiftçi grupları dürüst çalışma uygulamaları (zorla çalışma olmamalı, çocuk işçi çalıştırılmamalı ve çalışanlara hakkaniyetli ücret ödenmeli) yaptıklarını ve çevre uygulamalarını teşvik ettiklerini göstermelidirler. Sertifikalı kalmak için, grup zaman içinde çalışma ve çevre şartlarını iyileştirdiğini göstermek zorundadır. Sertifika masraflarını karşılayamayacak çiftçi grupları için burslar vardır.

Dürüst ticaret sertifikası halen küçük çaplı kahve, çay, kakao, muz ve diğer taze meyve meyve üreticilerine verilmektedir Siz bu kitabı okurken yeni ürünler de listeye alınabilir.

Çiftçiler ürünleri ortaklaşa pazarlıyorlar
 Women standing at tables pack boxes of cacao.

Kosta Rika’nın Talamanka bölgesindeki çiftçiler muz ve diğer meyve ağaçlarının gölgesinde kakao yetiştirirler. Eskiden, muzlarını ve meyvelerini yerel pazarlarda satarlardı.

Kakaoyu uluslararası pazarda satınca daha fazla para kazanacaklarını anladıklarında, bir çok çiftçi bu amaçla birlikte çalışmaya karar verdi. Talamanka Küçük Üreticiler Birliği (APPTA) adını verdikleri bir kooperatif kurdular. Önce kakaolarına alıcı bulmakta biraz zorlandılar. Birkaç alıcı ürün giderlerini karşıladılar ama kakaonun nakli ve işlenmesi için gereken parayı karşılamaya yanaşmadılar. APPTA’nın kakao işleme tesisi kurmak için paraya ihtiyacı vardı.

Kakao alıcılarıyla konuşmak üzere şehre defalarca gidip geldikten sonra, çiftçiler dürüst ticaret ve organik sertifikası programlarının kendilerine daha çok kazandırabileceğini öğrendiler. Küçük ölçekli çiftçi kooperatifi oldukları için, zaten dürüst ticaret sertifikası almaya hakları vardı. Organik sertifikasını aldıklarında, fiyatları bitki işlemek için gerekli parayı sağlayacak kadar yükseltebileceklerdi. Ancak hiçbiri kimyasal kullanmamalarına rağmen topraklarının sertifikalandırması için gereken maddi güce sahip değillerdi. APPTA, Avrupa ve ABD’deki organik sertifikası kuruluşlarıyla görüşerek tüm kooperatifin sertifikasyonunu istedi.

Kooperatif kimyasal kullanılmadığını ve tüm çiftliklerin aynı kalite ve sağlık standartlarına uyduğunu garantiledi. Bazı kooperatif üyeleri kakao çiftliklerine gidip standartlara uyulup uyulmadığını belirlemek üzere eğitildi. Kooperatif sadece 1 sertifika ücreti ödedi, çiftçilerin kendi kayıtlarını tutup tutmadığını denetleyip sertifika kuruluşuna tek bir rapor sundu.

Kooperatif organik ve dürüst ticaret sertifikası alınca çiftçiler daha çok kazanmaya başladılar. Kakao işleme tesisi kurmak için kredi aldılar. Şehirde organik çikolata satmaya başladılar. Daha sonra, hem yerel hem de uluslararası pazarda muz ve diğer meyvelerine iyi fiyattan müşteri buldular.

Kooperatif kurarak, çiftçiler ve aileleri sadece ürünleri iyi fiyata satmakla kalmadılar, ayrıca işlerinin kontrolünü ellerine geçirdiler ve gelecekleri için daha fazla alternatife sahip oldular.


This page was updated:03 Ara 2021