Hesperian Health Guides

Zehirin zararlarının iyileştirilmesi

Bu bölümde:

Zehirli kimyasallar o kadar yaygındır ki onların olmadığı bir yer bulmak, neden oldukları hastalıkları önlemek ya da iyileştirmek imkansız gibi görünür. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanlar zehirlenmelerin tedavisi için modern ilaçlarla geleneksel iyileşme yöntemlerini birleştiren yeni tedaviler geliştiriyorlar.

Sambhavna Kliniği

Hindistan’ın Bhopal şehrinde 1984’te meydana gelen kimyasal felaketten sonra, binlerce kişi kronik sağlık sorunlarıyla yaşamaya başladı. unlar solunum sorunları ve ateş, üreme sorunları, görme kaybı, kanserler ve bir sonraki kuşak çocuklarda doğum defektleri gibi sorunlardı.

Bhopal felaketinden alınan derslerin en büyükleri halkın yürüttüğü sağlık ve adalet kampanyalarından gelmektedir. Sambhavna Kliniği tüm topluma sağlık hizmeti vermek üzere felaketten sağ kurtulanlar ve diğer gönüllülerce kuruldu. Zehirli gaz kaçağından sonra ortaya çıkan ciddi sağlık sorunlarını gidermek için” iyi bakım ve yaratıcılık zehirlenmelerin tedavisinde anahtar rol oynar” düşüncesiyle yola çıkan sağlık çalışanları yeni tıbbi tedaviler geliştirdiler.

Klinik nasıl çalışıyor?

Sambhavna Kliniği 12 binden fazla insanı ücretsiz tedavi etti. Klinik personelinin yarısı Bhopal felaketinden sağ kurtulanlardan oluşuyordu. Klinikte ayrıca kimyasalların uzun dönem yan etkilerini bütün dünyanın anlamasına yardımcı olacak çalışmalar da yapılıyordu. Çalışanların sözleriyle Sambhavna Kliniği’nin yol gösterici ilkeleri şunlar:

4 women speak.
Felaketten sağ kurtulanlar toplum sağlığının izlenmesi çalışmalarına katılıyorlar. Bu hatırlama ve unutmama için yapılan mücadelenin bir parçasıdır.
Kliniğimizi şirketlerden bağışlar, vakıflardan büyük destekler ya da hükümetten yardımlar almaksızın işletiyoruz.
İnsanlar iyileşme sürecinin aktif katılımcısı olabilirler, olmalıdırlar da.
Yaratıcı ve birlikte hareketle ümitsizlikten ümit doğurabiliriz.
Tedavi yöntemleri
A woman sits cross-legged with her eyes closed.
Birçokları beden ve ruh sağlıklarını iyileştirmek için yoga yaparlar.

Sambhavna’daki sağlık çalışanları aklı, ruhu ve bedeni iyileştirmek için bitkisel ilaçlar ve yoga, solunum ve hareket egzersizleri gibi çeşitli tedavi yöntemleri kullanırlar. Kliniğe gelen herkes kendisine uygulanacak tedavi ya da tedavileri seçme hakkına sahiptir. Bu yolla klinik hastaların kendi iyileşme süreçlerine katılımını teşvik etmekte, sağlık çalışanları da farklı insanlar için farklı tedavilerin işe yaradığını öğrenmekteler.

Ruh sağlığı çalışanı panik atak, uyku bozukluğu, depresyon, huzursuzluk ve hafıza bozuklukları gibi sorunları tedavi eder. İlaçlar verilebilir, ancak zararlı olanlarından kaçınılır. Bitkisel ilaçlar, masaj, sıcak su banyoları ve tıbbi yağlar vücudu detoksifiye etmek (zehirleri atarak temizlemek) için kullanılır.

Yoga iç organların iyileşmesine yardım eder, ağrıyı azaltır ve kişinin hastalık süreçlerini kontrol eder. Sağ kurtulanlardan birçoğu, özellikle geleneksel olarak yoga yapmayan Müslümanlar önce şüpheci davrandılarsa da, yoganın, özellikle kronik hastalıklardan muztarip kişiler için en yararlı tedavilerden biri olduğu anlaşılmıştır.

Klinik yerel bitkileri kullanarak ilaç hazırlamakta ve insanlara sunmaktadır. Tüm ilaçlar bedavadır, klinik çalışanları hastaları aldıkları ilaçlar hakkında iyice bilgilendirirler. Ayrıca kliniğin inşası ve bakımı da zehirlere maruz kalmayı azaltacak bir yöntemle yapılmıştı.

Light radiates from a candle.

Karanlığa karşı bir mum

Sambhavna Sanskrit ve Hint dillerinde “ihtimal” demektir. Bhopal’de olduğu gibi çevresel felaketlerden çok etkilenen kişilerin iyileşme, adalet ve sağlık ümitleri çok azdır. Yaratıcılık, bakım ve iyileşmeye olan inançla, Sambhavna’daki sağlık çalışanları ümitsizliği ümide döndürdüler.


This page was updated:03 Ara 2021