Hesperian Health Guides

Hangi aktiviteyi ne zaman kullanalım?

Bu bölümde:

A small group of people standing around a table work on a drawing together.

Bu kitaptaki aktiviteler tanımlandıkları bölümlerde ele alınan belirli çevre sağlığı konularını araştırmakta yararlıdır. Ayrıca bir yandan toplumunuzu organize ederken diğer yandan faaliyete geçmenize de yardımcı olurlar. Bu aktiviteler:

Men and women watch a man use a soil testing kit.

A small group of people in a garden listen as a woman holding weeds speaks.

Sağlık yürüyüşü sırasında ya da sonrasında haritalar yapmak ya da ihtiyaç tespiti aktivitesinin bir parçası olarak rol yapmak birlikte kullanılabilecek bazı aktivitelerdir. Önemli olan aktivitelerin insanların bilgi toplamasına, bilgi paylaşmasına ve anlayışı derinleştirmesine yardımcı olmasıdır. Bu onların organize olmalarını, güçlenmelerini ve toplumdaki sağlık sorunlarının kök nedenlerini çözmek için çalışmalarını destekleyecektir.


This page was updated:03 Ara 2021